Ανάκληση

Πολιτική ακύρωσης
Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει πάρει στην κατοχή του τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε, H2PRO GmbH & Co. KG, Hauptstraße 2, 89441 Medlingen, με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για το σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό. Για την τήρηση της προθεσμίας ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης.

Συνέπειες της ανάκλησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Θα πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.
Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
Οφείλετε να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των εμπορευμάτων μόνο εάν αυτή η απώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν είναι απαραίτητος για τη δοκιμή της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.