Tilbagekaldelse

Afbestillingsregler
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har eller har haft varerne i sin besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os, H2PRO GmbH & Co KG, Hauptstraße 2, 89441 Medlingen, ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model for fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din udøvelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.
Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at afprøve varens kvalitet, egenskaber og den måde, den fungerer på.