Platební metody

Platební metody

Nabízíme následující platební metody. Jednoduše si vyberte způsob platby, který vám nejlépe vyhovuje. Náklady na dopravu jsou částečně závislé na zvoleném způsobu platby. Ceny uvedené v příslušných nabídkách jsou konečné. Zahrnují všechny složky ceny včetně případných daní, jako je DPH. Pouze v případě přeshraničního dodání můžete v jednotlivých případech platit další daně (např. v případě pořízení v rámci Společenství) a/nebo cla (např. clo), nikoli však prodávajícímu, ale příslušným celním nebo daňovým orgánům. Vzniklé náklady na doručení a dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně, lze je vyvolat prostřednictvím stránky “Náklady na dopravu”, jsou uvedeny samostatně v průběhu procesu objednávání a hradíte je dodatečně.