Οδηγίες λειτουργίας Gremac e3 (Εκτύπωση)

Gremac e3h (ανελκυστήρας γάντζου)

Πίνακας περιεχομένων

Διευθύνσεις επικοινωνίας

Υπηρεσία + Παραγωγή

H2PRO GmbH & Co KG

Κεντρικός δρόμος 2

D-89441 Medlingen

Τηλέφωνο +49 (0) 9073 – 40 39 89 70

h2protech.de / kontakt@h2protech.de

Διανομή

Gremac OHG

Fritz-Reuter-Straße 12

26203 Wardenburg

Τηλέφωνο: +49 (0) 44 07 – 3 28 20 44

gremac. en / einfachsieben@gremac.de

Πρόλογος

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη γνωριμία με το μηχάνημα και τη χρήση του σύμφωνα με τον προορισμό του.

Οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή, ορθή και οικονομική λειτουργία του μηχανήματος. Η τήρησή τους συμβάλλει στην αποφυγή κινδύνων, στη μείωση του κόστους επισκευής και του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στην αύξηση της αξιοπιστίας και της διάρκειας ζωής του μηχανήματος.

Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμες στον τόπο χρήσης του μηχανήματος/της εγκατάστασης.

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να διαβάζονται και να εφαρμόζονται από κάθε άτομο που εμπλέκεται στην εργασία με/στη μηχανή/εγκατάσταση, π.χ. στη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, της αντιμετώπισης προβλημάτων στην αλληλουχία εργασιών, της απομάκρυνσης των αποβλήτων παραγωγής/διαταρακτικών ουσιών, της συντήρησης, της απόρριψης των υλικών λειτουργίας και των βοηθητικών υλικών.

 1. Λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης, της αντιμετώπισης προβλημάτων στη ροή εργασίας, της απομάκρυνσης των αποβλήτων παραγωγής/παραβλαβών υλικών, της συντήρησης, της απόρριψης των λειτουργικών και βοηθητικών υλικών.
 2. Συντήρηση (συντήρηση, επιθεώρηση, καθαρισμός) ή/και
 3. Μεταφορά
 4. Αποσυναρμολόγηση/διάθεση

τίθεται σε λειτουργία.

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης πρέπει να συντάσσει οδηγίες λειτουργίας για την εγκατάσταση σε κατανοητή γλώσσα και μορφή. Εκτός από τις οδηγίες χρήσης και τους δεσμευτικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα χρήσης και στον τόπο χρήσης, πρέπει να τηρούνται και οι αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες για την ασφαλή και επαγγελματική εργασία.

Περιγραφή προϊόντος

Το μηχάνημα διαλογής τυμπάνων χρησιμοποιείται για τη μηχανική διαλογή διαφόρων υλικών.

Το μηχάνημα διατίθεται στις ακόλουθες παραλλαγές:

 1. Ανύψωση γάντζου
 2. Ανελκυστήρας γάντζου + κίνηση με αλυσίδα

Ο βασικός σχεδιασμός όλων των τύπων μηχανών είναι πανομοιότυπος. Διαφέρουν ουσιαστικά μόνο ως προς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού.

Μια μηχανή αποτελείται βασικά από αυτά τα στοιχεία:

 1. Πλαίσιο μηχανής από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνα, πάνω στο οποίο τοποθετούνται όλα τα άλλα εξαρτήματα.
 2. Ένα τύμπανο κόσκινου με έδρανο και κίνηση με διαφορετικές διαμέτρους οπών, ή επιπλέον με ρυθμιζόμενες επενδύσεις κόσκινου.
 3. Κινητή χοάνη υλικού με ιμάντα απόρριψης.
 4. Ένας μεταφορικός ιμάντας κάτω από το τύμπανο για τη συλλογή του λεπτού υλικού.
 5. Ένας πτυσσόμενος μεταφορικός ιμάντας για την απόρριψη του λεπτού υλικού
 6. Ένας πτυσσόμενος μεταφορικός ιμάντας για την απόρριψη του υλικού υπερχείλισης
 7. Ανυψωτικό γάντζου σύμφωνα με το DIN30722 για χρήση με οχήματα και ρυμουλκούμενα γάντζου.
 8. Μια προαιρετική, μόνιμα τοποθετημένη ερπυστριοφόρα ερπύστρια.
 9. Μια προαιρετική ερπυστριοφόρα τροχιά eTrack για τη μεταφορά με το ανυψωτικό γάντζο.
 10. Μια γεννήτρια ρεύματος εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σταθερή σύνδεση ρεύματος.
 11. Διάφορες πόρτες και εξαρτήματα τελειωμάτων
 12. Υδραυλική μονάδα ισχύος και υδραυλικά εξαρτήματα.

Λειτουργική περιγραφή

Μηχανή

Ο διαχωρισμός του εισερχόμενου υλικού γίνεται με ένα τύμπανο κοσκίνισης. Το λεπτό υλικό πέφτει μέσα από τις οπές (διατίθενται διάφορα μεγέθη ή επενδύσεις κόσκινου). Το υλικό μετακινείται με κοχλία από την είσοδο στην έξοδο με την περιστροφή του τυμπάνου.

Το λεπτό υλικό μεταφέρεται στον ιμάντα μεταφοράς κάτω από το τύμπανο στον ιμάντα απόρριψης για το λεπτό υλικό και απορρίπτεται στο πλάι. Το υλικό υπερχείλισης απορρίπτεται από το άκρο του τυμπάνου προς τα πίσω μέσω ενός ιμάντα απόρριψης.

Παράγοντες επιρροής

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη διαλογή:

 1. Ταχύτητα τυμπάνου: Ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή ταχύτητας. Η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής επιταχύνει την παράδοση του μηχανήματος. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση αυξάνεται και, υπό ορισμένες συνθήκες, η ποιότητα της διαλογής μειώνεται λόγω του μικρότερου χρόνου παραμονής του υλικού στο μηχάνημα.
 2. Η τροφοδοσία του μηχανήματος επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία διαλογής. Η υπερβολική τροφοδοσία σε όγκο ή σε κύματα οδηγεί σε μείωση των επιδόσεων και της ποιότητας της διαλογής. Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη γεμίζει όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα και με όσο το δυνατόν ομοιόμορφο ύψος στρώσης.

Προβλεπόμενη χρήση

Το κόσκινο trommel μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπως προορίζεται.

Η μηχανή διαλογής τυμπάνων σε διάφορα σχέδια προορίζεται για την ταξινόμηση και διαλογή διαλογίσιμων, προαποκολλημένων και ξηρών διαλυμάτων.

Τα ακόλουθα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό διαλογής:

 1. Εκσκαφέν χώμα
 2. Μουλτς από φλοιό
 3. Χαλίκι
 4. Άμμος
 5. Ροκανίδια ξύλου
 6. Πράσινα απόβλητα
 7. Οργανικά απόβλητα
 8. Άλλα ξηρά, κοσκινούμενα υλικά

Το μηχάνημα πρέπει να στέκεται οριζόντια και ελεύθερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στον υπαίθριο χώρο (όχι άμεσα παρακείμενοι λόφοι διαλογής).

Εντός βιομηχανικών κτιρίων, το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί μόνο απευθείας από το δίκτυο (όχι από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος). Το κτίριο πρέπει να έχει επαρκές ύψος για την ασφαλή φόρτωση. Μόνο τα προσαρτημένα στηρίγματα και όχι ο τροχός στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η ασφαλής στάση.

Τα σκουπίδια φορτώνονται στην αποθήκη με χρήση χωματουργικού μηχανήματος ή άλλων μέσων. Η χειροκίνητη φόρτωση δεν είναι η προβλεπόμενη.

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.

Σε περίπτωση αποκλίσεων, είναι απαραίτητο να διενεργείται εκ νέου εκτίμηση κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας για τα μηχανήματα και οι αλλαγές να τεκμηριώνονται στα σχετικά έγγραφα.

Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται.

Άλλες προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του μηχανήματος (θέση λειτουργίας), την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων, την εξάλειψη βλαβών και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία:

Για να αποφύγετε ζημιές στο μηχάνημα, τηρήστε τα ακόλουθα σημεία: (Η μη τήρηση οδηγεί στον αποκλεισμό της εγγύησης)

 1. Το τροφοδοτούμενο υλικό μπορεί να τροφοδοτείται στη μηχανή μόνο σε χαλαρή, πιεσμένη κατάσταση.
 2. Οι βαριές, μεγάλες ξένες ύλες πρέπει να απομακρύνονται πριν τροφοδοτηθούν στο μηχάνημα.
 3. Το φορτίο σκόνης στο χώρο εργασίας του μηχανήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις νομικά ισχύουσες οριακές τιμές της χώρας του χρήστη (στη Γερμανία πρέπει να τηρείται ο ομοσπονδιακός νόμος περί ελέγχου των εκπομπών).
 4. Τα μεγάλα ογκώδη μέρη πρέπει να αφαιρούνται ή να διαλύονται / τεμαχίζονται.
 5. Η ταχύτητα απόρριψης των μεταφορικών ταινιών πρέπει να προσαρμόζεται στην απόδοση του μηχανήματος και του προς διαλογή υλικού.

Απαιτήσεις για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του μηχανήματος:

 1. Η τήρηση και η τήρηση των σχεδίων/ημερολογίων συντήρησης, συντήρησης και επιθεώρησης είναι υποχρεωτική για την ικανοποίηση των αξιώσεων εγγύησης. Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα αρχεία συντήρησης.
 2. Βλάβες, αστοχίες, ζημιές ή ελαττώματα σε εξαρτήματα ή συγκροτήματα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στον κατασκευαστή εντός 24 ωρών, εάν εγείρονται αξιώσεις εγγύησης.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, βλάβης ή σφάλματος σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εξαρτήματα, το μηχάνημα πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας για την αποφυγή επακόλουθων ζημιών:

 1. Ηλεκτρική βλάβη/σφάλμα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της μονάδας κίνησης.
 2. Μηχανική βλάβη / σφάλμα στον εξοπλισμό ασφαλείας.
 3. Μηχανική βλάβη/σφάλμα στα στοιχεία/συστήματα κίνησης.
 4. Μηχανική ζημιά/βλάβη στα ρουλεμάν και στους συνδέσμους.
 5. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, βλαβών ή σφαλμάτων σε άλλα στοιχεία ή ομάδες, το μηχάνημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τη στιγμή της επισκευής μετά από επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή.
 6. Στοιχεία ή συγκροτήματα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και έχουν εγκατασταθεί στο μηχάνημα υπόκεινται στις οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης, σέρβις και επιθεώρησης των αντίστοιχων κατασκευαστών, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά. Τυχόν αντίθετες υποσχέσεις σχετικά με αποκλίσεις από τα εν λόγω έγγραφα απαιτούν επιβεβαίωση από τον αντίστοιχο κατασκευαστή.
 7. Κάθε αντίθετη υπόσχεση σχετικά με αποκλίσεις από τις ιδιότητες/συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας και τα σχέδια/πρωτόκολλα συντήρησης, συντήρησης και επιθεώρησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή πρέπει να επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστή.
 8. Ισχύουν οι τρέχουσες οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης, σέρβις και επιθεώρησης κατά τη στιγμή της παράδοσης του μηχανήματος.

Η ισχύς παραμένει για τον χρήστη εφόσον ο κατασκευαστής δεν έχει παράσχει στον πελάτη πιο ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης, σέρβις και επιθεώρησης και δεν έχει υποδείξει τη συμμόρφωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης, σέρβις και επιθεώρησης, καθώς και σε τεχνικές αλλαγές προς όφελος της προόδου.

Απαράδεκτη χρήση / προβλέψιμη κατάχρηση

Υπάρχει εύλογα προβλέψιμη κακή χρήση, ιδίως με την εισαγωγή υλικού κοσκίνισης που δεν έχει εγκριθεί για το μηχάνημα (π.χ. εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, πολύ υγρό ή υγρό υλικό κοσκίνισης, πέτρες ή μέταλλα με μέγεθος κόκκων μεγαλύτερο από ένα ορισμένο).

Δεν πρέπει να ελέγχονται υλικά που περιέχουν πολύ χονδροειδή συστατικά (μέγεθος κόκκων > 300 mm), ιδίως χονδροειδείς πέτρες, σκυρόδεμα, μεταλλικά μέρη (> 10 kg) ή εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες.

Απαγορεύεται η λειτουργία του κόσκινου trommel μέσα σε ακατάλληλα κτίρια (π.χ. ανεπαρκώς ψηλές βιομηχανικές αίθουσες) ή σε περιοχές με επικίνδυνες εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Εντός των κτιρίων δεν επιτρέπεται η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Η λειτουργία του μηχανήματος σε μη οριζόντια θέση δεν είναι η προβλεπόμενη.

Επιπλέον, το μηχάνημα δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε εναέριες ηλεκτρικές γραμμές.

Η λειτουργία του μηχανήματος με χρήση μόνο του τροχού στήριξης δεν είναι η προβλεπόμενη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του μηχανήματος σε φορτωμένη κατάσταση ή η μετακίνησή του με το χέρι ή με ακατάλληλο ελκυστήρα.

Απαγορεύεται η παρέμβαση στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος (π.χ. τύμπανο κοσκίνισης).

Επιπλέον, είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθούν οι υπάρχουσες προστατευτικές διατάξεις ή να χειραγωγηθούν ή να ενεργοποιηθούν οι υπάρχοντες αισθητήρες με μέσα διαφορετικά από τα εξαρτήματα που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

Η προαναφερθείσα κακή χρήση πρέπει να απαγορεύεται ρητά στις οδηγίες λειτουργίας καθώς και με γραπτές οδηγίες λειτουργίας. Επιπλέον, η χρήση του συστήματος πρέπει να περιορίζεται ρητά στην προαναφερθείσα προβλεπόμενη χρήση στις οδηγίες λειτουργίας.

Η παρούσα τεκμηρίωση αναφέρεται αποκλειστικά στη λειτουργία της μονάδας στις διαμορφώσεις που περιγράφονται. Σε περίπτωση αλλαγών στα συγκροτήματα της διαμόρφωσης, η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να επαναληφθεί για τα επηρεαζόμενα μέρη της εγκατάστασης ή, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών κατά την έννοια του νόμου περί ασφάλειας προϊόντων, για το αντίστοιχο μηχάνημα.

Κατ’ αρχήν, είναι δυνατή και συνήθης η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα με εξαρτήματα πανομοιότυπης κατασκευής. Αυτό δεν συνιστά σημαντική αλλαγή/ουσιαστική τροποποίηση κατά την έννοια της οδηγίας ΕΚ για τα μηχανήματα ή του νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα σε μηχανήματα ή εξοπλισμό και για σωματικές βλάβες, ακόμη και στα μέρη του εξοπλισμού που δεν προμηθεύτηκαν από τον κατασκευαστή, τα οποία προέκυψαν από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες:

 1. Όταν χρησιμοποιείται για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην ενότητα “προβλεπόμενη χρήση”.
 2. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανικής/ηλεκτρικής/του συστήματος ελέγχου από τον πελάτη ή από τρίτους χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
 3. Μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τα υλικά λειτουργίας και τα μη γνήσια ανταλλακτικά.
 4. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και των οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επιθεώρησης που περιέχονται σε αυτές ή έλλειψη ή/και ελλιπή αρχεία συντήρησης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
 5. Επίδραση απρόβλεπτων φυσικών μεγεθών (π.χ. δονήσεις, μάζα κ.λπ.) στη μηχανή/εγκατάσταση.
 6. Επίδραση φυσικών δυνάμεων ή/και μεταβλητών ή/και συνθηκών λειτουργίας/συνθηκών που δεν μπορούν να επηρεαστούν από τον κατασκευαστή, καθώς και ανεπαρκής συντήρηση/συντήρηση λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς στρατηγικής συντήρησης.
 7. Ακατάλληλη χρήση ή/και λειτουργία ή αφαίρεση των προστατευτικών.
 8. Ζημιές που προκαλούνται από την τροφοδοσία λανθασμένου υλικού κόσκινου.
 9. Φυσική ή αυξημένη φθορά ή φθορά των εξαρτημάτων / συγκροτημάτων του συστήματος / μηχανήματος, που προκαλείται από τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος / συστήματος.
 10. Λανθασμένη ή ελλιπής τεκμηρίωση των προϊόντων άλλων κατασκευαστών που αποτελούν μέρος του μηχανήματος.
 11. Επακόλουθες ζημίες που προκαλούνται από μία ή περισσότερες από τις αιτίες που περιγράφονται στην ενότητα “κακή χρήση”.

Οδηγίες ασφαλείας

Αρχή

 1. Η μηχανή/εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, κατά τη χρήση τους μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων ή βλάβη του μηχανήματος και άλλων υλικών αγαθών.
 2. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα/σύστημα μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη τεχνική κατάσταση και για τον προορισμό του, με γνώμονα την ασφάλεια και τους κινδύνους και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας! Ειδικότερα, οι βλάβες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια πρέπει να αποκαθίστανται από εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
 3. Ποτέ μη λειτουργείτε το μηχάνημα ή το σύστημα σε υψηλότερη ταχύτητα από την καθορισμένη.
 4. Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει επίσης την τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και την τήρηση των όρων επιθεώρησης και συντήρησης.

Οργανωτικά μέτρα

 1. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες λειτουργίας σε κοντινή απόσταση στο χώρο χρήσης του μηχανήματος/συστήματος!
 2. Συμπληρωματικά με τις οδηγίες λειτουργίας, τηρείτε και καθοδηγείτε τους γενικά ισχύοντες νομικούς και άλλους δεσμευτικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος!
 3. Τα καθήκοντα αυτά μπορεί επίσης να αφορούν, για παράδειγμα, τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών ή την παροχή/φόρεση μέσων ατομικής προστασίας.
 4. Συμπληρώστε τις οδηγίες λειτουργίας με οδηγίες που περιλαμβάνουν καθήκοντα επίβλεψης και αναφοράς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας, π.χ. όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, τις διαδικασίες εργασίας, το απασχολούμενο προσωπικό.
 5. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τις εργασίες στο μηχάνημα πρέπει να έχει διαβάσει τις οδηγίες λειτουργίας, ιδίως τις οδηγίες ασφαλείας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Είναι πολύ αργά κατά τη διάρκεια της ανάθεσης εργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως για το προσωπικό που εργάζεται μόνο περιστασιακά στο μηχάνημα, π.χ. κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της συντήρησης.
 6. Η ασφάλεια και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς τους κινδύνους πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
 7. Φοράτε πάντα τον προβλεπόμενο “ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό” (π.χ. γυαλιά ασφαλείας, κράνος, προστασία ακοής, προστασία ποδιών αναπνευστική προστασία και κάθε άλλο απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό).
 8. Τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνου στο μηχάνημα/στην εγκατάσταση!
 9. Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες διακοπής έκτακτης ανάγκης του μηχανήματος ή του συστήματος.
 10. Διατηρείτε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας και κινδύνου στο μηχάνημα σε ευανάγνωστη κατάσταση!
 11. Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα/σύστημα ή στη συμπεριφορά λειτουργίας του που σχετίζονται με την ασφάλεια, θέστε αμέσως εκτός λειτουργίας το μηχάνημα/σύστημα και αναφέρετε τη βλάβη στο αρμόδιο γραφείο/άτομο!
 12. Οι προστατευτικές διατάξεις (προστατευτικά πλέγματα, προστατευτικά καλύμματα ή καλύμματα) δεν πρέπει να αφαιρούνται σε καμία περίπτωση.
 13. Οι κατεστραμμένοι διακόπτες και οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
 14. Μην κάνετε αλλαγές, προσθήκες ή μετατροπές στο μηχάνημα/σύστημα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή! Αυτό ισχύει επίσης για την εγκατάσταση και ρύθμιση των διατάξεων ασφαλείας και για τη συγκόλληση σε φέροντα μέρη.
 15. Συναρμολογήστε προσεκτικά και ασφαλίστε τα εξαρτήματα που πρόκειται να αποσυναρμολογηθούν για λόγους μεταφοράς πριν τα θέσετε ξανά σε λειτουργία!
 16. Για την επαναλειτουργία, προχωρήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας!
 17. Ποτέ μην παρακάμπτετε τους οριακούς διακόπτες ή άλλους διακόπτες ασφαλείας.
 18. Τα ανταλλακτικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Αυτό είναι πάντα εγγυημένο με γνήσια ανταλλακτικά.
 19. Αντικαταστήστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες στα καθορισμένα ή κατάλληλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και αν δεν είναι εμφανή ελαττώματα που σχετίζονται με την ασφάλεια!
 20. Μην κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα (λογισμικό) των προγραμματιζόμενων συστημάτων ελέγχου!
 21. Πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα διαστήματα ή τα διαστήματα που καθορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας για τις επαναλαμβανόμενες δοκιμές/επιθεωρήσεις.
 22. Γνωστοποιήστε τη θέση και τη λειτουργία των πυροσβεστήρων!
 23. Προσέξτε τον συναγερμό πυρκαγιάς και τις δυνατότητες πυρόσβεσης!
 24. Μέσω αξιολόγησης κινδύνου, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης καθορίζει και οργανώνει τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τις προθεσμίες για τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις.

Επιλογή και προσόντα προσωπικού

 • Οι εργασίες στο/με το μηχάνημα/εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από αξιόπιστο προσωπικό. Τηρήστε το ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας!
 • Χρησιμοποιείτε μόνο εκπαιδευμένο και καθοδηγημένο προσωπικό, καθορίστε σαφώς τις αρμοδιότητες του προσωπικού για τη λειτουργία, τη ρύθμιση, τη συντήρηση, τη συντήρηση!
 • Βεβαιωθείτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό εργάζεται στο μηχάνημα!
 • Καθορίστε την ευθύνη του χειριστή του μηχανήματος και επιτρέψτε του να απορρίπτει οδηγίες από τρίτους που είναι αντίθετες με την ασφάλεια!
 • Επιτρέπετε στο προσωπικό που πρόκειται να εκπαιδευτεί, να λάβει οδηγίες ή να υποβληθεί σε γενική εκπαίδευση να εργάζεται στο μηχάνημα/σύστημα μόνο υπό τη συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη ενός έμπειρου ατόμου!
 • Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του μηχανήματος/εγκατάστασης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς.
 • Μόνο προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα υδραυλικά μπορεί να εργάζεται σε υδραυλικό εξοπλισμό!
 • Οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του μηχανήματος επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους ηλεκτρολόγους.

Οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένες φάσεις λειτουργίας

 1. Πριν από την έναρξη των εργασιών, εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας στο χώρο εργασίας. Το περιβάλλον εργασίας περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα εμπόδια στους χώρους εργασίας και κυκλοφορίας.
 2. Λάβετε μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα/σύστημα λειτουργεί μόνο σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση!
 3. Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο εάν υπάρχουν και λειτουργούν όλες οι προστατευτικές διατάξεις και ο εξοπλισμός που σχετίζεται με την ασφάλεια, π.χ. αποσπώμενες προστατευτικές διατάξεις, διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ηχομόνωση, διατάξεις αναρρόφησης!
 4. Απομακρύνετε όλα τα εργαλεία ή άλλα ξένα αντικείμενα από την περιοχή λειτουργίας πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.
 5. Ελέγχετε το μηχάνημα/την εγκατάσταση για εξωτερικά ορατές βλάβες και ελαττώματα τουλάχιστον μία φορά ανά βάρδια. Αναφέρετε αμέσως στο αρμόδιο γραφείο/άτομο κάθε αλλαγή που έχει επέλθει (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη λειτουργική συμπεριφορά). Εάν είναι απαραίτητο, σταματήστε αμέσως το μηχάνημα και ασφαλίστε το.
 6. Πριν από την έναρξη των εργασιών, όλα τα περιστρεφόμενα μέρη της μηχανής πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά για ξένα σώματα που έχουν τυλιχθεί και όλα τα κινούμενα στοιχεία πρέπει να επιθεωρούνται για παγιδευμένα ξένα σώματα και να αφαιρούνται εάν είναι απαραίτητο (κίνδυνος πυρκαγιάς).
 7. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως το μηχάνημα/σύστημα και ασφαλίστε το! Εξαλείψτε τα σφάλματα αμέσως.
 8. Τηρείτε τις διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τις ενδείξεις ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας!
 9. Μην απενεργοποιείτε ή αφαιρείτε τις διατάξεις αναρρόφησης και εξαερισμού ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία!
 10. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να κινδυνεύσει κανείς από το μηχάνημα/εγκατάσταση που τίθεται σε λειτουργία!
 11. Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα/εγκατάσταση μέχρι να ειδοποιηθούν όλα τα άλλα άτομα που βρίσκονται στην περιοχή του μηχανήματος/εγκατάστασης και να απομακρυνθούν από την περιοχή λειτουργίας.
 12. Διατηρείτε την περιοχή λειτουργίας καθαρή από εμπόδια στα οποία μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να πέσει πάνω σε μηχάνημα ή εξοπλισμό που λειτουργεί.
 13. Ποτέ μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω σε αντικείμενα με τα οποία θα μπορούσατε να πέσετε πάνω στο μηχάνημα ή το σύστημα.
 14. Ποτέ μην αφήνετε το μηχάνημα/εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 15. Βεβαιωθείτε ότι δεν βάζετε τα δάχτυλα, τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματός σας μέσα στο μηχάνημα ή το σύστημα ή κοντά σε κινούμενα μέρη όταν τα κυκλώματα ελέγχου είναι ενεργά!
 16. Αποφύγετε οποιεσδήποτε μεθόδους εργασίας που επηρεάζουν τη σταθερότητα του μηχανήματος!
 17. Οι συνδέσεις αέρα, υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων πρέπει να διακόπτονται όταν το μηχάνημα ή το σύστημα δεν λειτουργεί.
 18. Οι προστατευτικές διατάξεις επιτρέπεται να ανοίγουν μόνο αφού η μηχανή ή το σύστημα έχει σταματήσει.

Ειδικές εργασίες εντός του πεδίου χρήσης του μηχανήματος

Δραστηριότητες συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη ροή εργασιών

 1. Τηρείτε τις δραστηριότητες ρύθμισης, συντήρησης και επιθεώρησης και τις προθεσμίες που καθορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την αντικατάσταση εξαρτημάτων/μερών του εξοπλισμού! Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 2. Όλες οι εργασίες επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε ακινησία.
 3. Ενημερώστε το προσωπικό χειρισμού πριν ξεκινήσετε να εκτελείτε ειδικές εργασίες και εργασίες συντήρησης! Ονομάστε τον επόπτη!
 4. Για όλες τις εργασίες που αφορούν τη λειτουργία, τη ρύθμιση της παραγωγής, τη μετατροπή ή τη ρύθμιση του μηχανήματος/εγκατάστασης και του εξοπλισμού σας που σχετίζεται με την ασφάλεια, καθώς και την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την επισκευή, τηρείτε τις διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και τις οδηγίες συντήρησης!
 5. Ασφαλίστε την περιοχή συντήρησης όσο πιο μακριά χρειάζεται!
 6. Εάν το μηχάνημα/εγκατάσταση απενεργοποιηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα ενεργοποιηθεί εκ νέου απροσδόκητα:

Κλειδώστε τις κύριες συσκευές ελέγχου και αφαιρέστε το κλειδί ή/και τοποθετήστε προειδοποιητική πινακίδα στον κύριο διακόπτη.

Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία, η πηγή ρεύματος πρέπει να κλειδώνεται με κλειδαριά για την οποία μόνο ένα άτομο έχει το κλειδί. Αυτό αποτρέπει οποιονδήποτε από το να ενεργοποιήσει κατά λάθος την τροφοδοσία του μηχανήματος ή του συστήματος ενώ αυτό συντηρείται.

 1. Διατηρείτε όλες τις λαβές, τα σκαλοπάτια, τα κιγκλιδώματα, τις πλατφόρμες, τις σκάλες απαλλαγμένες από ακαθαρσίες!
 2. Καθαρίστε και εξαγνίστε το μηχάνημα/σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
 3. Μετά τον καθαρισμό, ελέγξτε όλες τις γραμμές καυσίμου, λαδιού κινητήρα και υδραυλικού λαδιού για διαρροές, χαλαρές συνδέσεις, τριβές και ζημιές! Διορθώστε αμέσως τυχόν ελαττώματα που διαπιστώνονται!
 4. Σφίγγετε πάντα τις βιδωτές συνδέσεις που έχουν χαλαρώσει κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και σέρβις!

Σημειώσεις σχετικά με ειδικούς τύπους κινδύνων

Ηλεκτρική ενέργεια

 1. Οι τριφασικές πρίζες πρέπει να έχουν δεξιόστροφο περιστρεφόμενο πεδίο (VDE0100, μέρος 600, ABS 14).
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές ασφάλειες με την προβλεπόμενη ένταση ρεύματος! Σε περίπτωση βλαβών στην ηλεκτρική τροφοδοσία, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα/σύστημα!
 3. Οι εργασίες σε ηλεκτρικά συστήματα ή εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή από άτομο με ηλεκτρολογική εκπαίδευση (EUP) υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικευμένου ηλεκτρολόγου σύμφωνα με τους ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς.
 4. Τα μέρη του μηχανήματος και του συστήματος στα οποία εκτελούνται εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να αποσυνδέονται από την παροχή ρεύματος, εφόσον προβλέπεται. Ελέγξτε πρώτα ότι τα εκτεθειμένα μέρη είναι ελεύθερα από τάση, στη συνέχεια γειώστε και βραχυκυκλώστε τα και μονώστε τα παρακείμενα ηλεκτροφόρα μέρη!
 5. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μιας μηχανής/εγκατάστασης πρέπει να επιθεωρείται/δοκιμάζεται τακτικά. Ελαττώματα όπως χαλαρές συνδέσεις ή καμένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται αμέσως.
 6. Εάν είναι απαραίτητες εργασίες σε ηλεκτροφόρα μέρη, καλέστε ένα δεύτερο άτομο για να χειριστεί τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης ή τον κεντρικό διακόπτη με απελευθέρωση τάσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αποκλείστε την περιοχή εργασίας με μια κόκκινη και λευκή αλυσίδα ασφαλείας και μια προειδοποιητική πινακίδα. Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία με μόνωση τάσης!
 7. Όταν εργάζεστε σε συγκροτήματα υψηλής τάσης, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη γη μετά την αποσύνδεση της τάσης και βραχυκυκλώστε τα εξαρτήματα, π.χ. πυκνωτές, με μια ράβδο γείωσης!

Αέριο, σκόνη, ατμός, καπνός

 1. Εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης, καύσης και λείανσης στο μηχάνημα/στην εγκατάσταση μόνο εάν αυτό έχει εγκριθεί ρητά. Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!
 2. Πριν από τη συγκόλληση, την καύση και τη λείανση, καθαρίστε τη μηχανή/εγκατάσταση και τον περιβάλλοντα χώρο από τη σκόνη και τις εύφλεκτες ουσίες και εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό (κίνδυνος έκρηξης!).
 3. Όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους, τηρείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς, εάν είναι απαραίτητο!

Υδραυλικά, πνευματικά

 1. Οι εργασίες σε υδραυλικό εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από άτομα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην υδραυλική!
 2. Ελέγχετε τακτικά όλες τις γραμμές, τους σωλήνες και τις βιδωτές συνδέσεις για διαρροές και εξωτερικά ορατές ζημιές! Απομακρύνετε αμέσως κάθε ζημιά! Το πετρέλαιο που εκτοξεύεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και πυρκαγιές.
 3. Αποσυμπιέστε τα τμήματα του συστήματος που πρόκειται να ανοιχτούν και τις γραμμές πίεσης (υδραυλικά, πεπιεσμένος αέρας) πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής σύμφωνα με τις περιγραφές συναρμολόγησης!
 4. Τοποθετήστε και συναρμολογήστε σωστά τις υδραυλικές γραμμές και τις γραμμές πεπιεσμένου αέρα! Μην μπερδεύετε τις συνδέσεις! Τα εξαρτήματα, το μήκος και η ποιότητα των σωλήνων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις.

Θόρυβος

 1. Τα περιβλήματα του μηχανήματος και οι συσκευές ηχομόνωσης στο μηχάνημα/στην εγκατάσταση πρέπει να βρίσκονται στη θέση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 2. Φορέστε την προβλεπόμενη ατομική προστασία ακοής!

Έλαια, λίπη και άλλες χημικές ουσίες

 1. Προσέξτε όταν χειρίζεστε καυτά υλικά λειτουργίας και βοηθητικά υλικά (κίνδυνος εγκαυμάτων ή ζεματίσματος)!
 2. Κατά το χειρισμό ελαίων, λιπών και άλλων χημικών ουσιών, τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν για το προϊόν!

Οδηγίες λειτουργίας

Τηρείτε τις οδηγίες στα αντίστοιχα τμήματα, τα οποία επισημαίνονται με ένα πρόσθετο προειδοποιητικό σύμβολο.

Μεταφορά

Έκδοση με άγκιστρο ανύψωσης και κινητή αλυσίδα

Για την ανύψωση του μηχανήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα βιομηχανικά φορτηγά ή γερανοί. Αυτοί οι ανελκυστήρες μπορούν να συνδεθούν μόνο στα σημεία πρόσδεσης που προβλέπονται γι’ αυτούς. Λάβετε υπόψη ότι εάν το έδαφος είναι ανώμαλο, το μηχάνημα πρέπει να ασφαλιστεί κατάλληλα για να μην γλιστρήσει/κυλήσει στο πλάι!

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών μεταφοράς, ανύψωσης ή μετακίνησης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο δοκιμασμένος και κατάλληλος εξοπλισμός ανύψωσης!

Ως γενικός κανόνας, μην φτάνετε ποτέ κάτω από ένα αναρτημένο φορτίο. Το μηχάνημα μπορεί να μετακινηθεί πολύ αργά με κατάλληλες διατάξεις ασφάλισης ή οχήματα κίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι η προβλεπόμενη διαδρομή μεταφοράς είναι κατάλληλα ασφαλισμένη.

Μόνο εξουσιοδοτημένα οχήματα επιτρέπεται να μεταφέρουν και να κλειδώνουν τον ανυψωτικό γάντζο. Κατά τη μεταφορά σε ρυμουλκούμενο ή φορτηγό με μηχανήματα έργων, το μηχάνημα πρέπει να ασφαλίζεται στα σημεία πρόσδεσης που προβλέπονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Πριν από τη φόρτωση ή την τοποθέτηση των μηχανημάτων σε όχημα με γάντζο-ανυψωτήρα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προετοιμασίες μεταφοράς.

Προετοιμασίες μεταφοράς

 • Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά μέρη του μηχανήματος.
 • Σφραγίστε τα καπάκια/ανοίγματα των δεξαμενών για τα λειτουργικά υγρά.
 • Καθαρίστε το μηχάνημα από χονδροειδή και χαλαρή βρωμιά.
 • Μετακινήστε τους ιμάντες μεταφοράς στη θέση μεταφοράς και ασφαλίστε τους, εάν είναι απαραίτητο.
 • Εάν υπάρχει, μετακινήστε το eTrack στη θέση μεταφοράς και απενεργοποιήστε το.
 • Κλειδώστε και μπλοκάρετε όλες τις πόρτες (κρεμάστε επίσης τις πλαϊνές πόρτες στα σχοινιά ασφαλείας).

Σημεία αγκύρωσης

Το μηχάνημα διαθέτει τέσσερα σημεία πρόσδεσης στις γωνίες. Είναι κατάλληλα τόσο για πρόσδεση σε χώρο φόρτωσης όσο και για μεταφορά με γερανό. Κατά τη μεταφορά με γερανό, χρησιμοποιήστε δοκούς ανύψωσης για να μην ακουμπήσουν οι ιμάντες στο μηχάνημα. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή με τη βούρτσα καθαρισμού για να αποφεύγονται ζημιές στην επένδυση.

Τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να επιλέγονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άτομα. Ο εξοπλισμός ανύψωσης και ανάρτησης φορτίου πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Η προβλεπόμενη χρήση καθορίζεται στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση πρέπει να τηρούνται τα περιεχόμενα των οδηγιών λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα χρήσης. Γερμανία: Τηρήστε τον κανόνα DGUV 109-017. Απαγορεύεται η παραμονή κάτω από το αναρτημένο φορτίο.

Κατά τη φόρτωση του μηχανήματος με ερπύστριες ή eTrack σε ρυμουλκούμενο ή φορτηγό μηχανημάτων έργου, πρέπει να τηρούνται τα εξής.

 • Η φόρτωση επιτρέπεται μόνο σε σταθερή επιφάνεια.
 • Το όχημα πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα και διαστάσεις φορτίου.
 • Το όχημα πρέπει να είναι οριζοντιωμένο και ασφαλισμένο έναντι ανατροπής (στηρίγματα).
 • Οι ράμπες πρόσβασης πρέπει να έχουν αρκετά μικρή γωνία κλίσης (<10°).
 • Οι ερπύστριες κάτω από τις ερπύστριες πρέπει να έχουν επαρκή πρόσφυση (χρησιμοποιήστε ελαστικά πατάκια εάν είναι απαραίτητο).
 • Αλλάξτε την ερπυστριοφόρο ερπύστρια σε αργή ταχύτητα για να ανεβείτε προς τα πάνω.
 • Προσέξτε τη μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης του μηχανήματος (<20°).

Κανονισμοί ασφαλείας

 • Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα, άθικτα και πλήρως λειτουργικά μεταφορικά μέσα με επαρκή μεταφορική ικανότητα!
 • Τηρείτε τις διαστάσεις μεταφοράς και το βάρος μεταφοράς (μέγιστο βάρος εγκατάστασης).
 • Τοποθετήστε τις απαραίτητες κλειδαριές και συσκευές μεταφοράς.
 • Συνδέστε τον εξοπλισμό μεταφοράς/αγκίστρωσης μόνο στα σημεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.
 • Ασφαλής έναντι ολίσθησης.
 • Δώστε προσοχή στο κέντρο βάρους.
 • Αποφύγετε τη σπασμωδική διευθέτηση.
 • Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τους τοπικούς κανονισμούς.
 • Μεταφέρετε το μηχάνημα προσεκτικά, μην ανυψώνετε, μην στηρίζετε και μην πιέζετε ευαίσθητα μέρη, όπως το γραφείο ελέγχου, τους ιμάντες μεταφοράς, τις επενδύσεις κ.λπ.

Αποθήκευση

Για μακροχρόνια αποθήκευση, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες.

 1. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε κλειστό χώρο.
 2. Προστατέψτε το μηχάνημα από την υγρασία.
 3. Πρέπει να αποφεύγεται η συμπύκνωση λόγω της υψηλής υγρασίας και των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.
 4. Πριν και μετά από μεγαλύτερη περίοδο αποθήκευσης, λιπάνετε όλα τα σημεία έδρασης σύμφωνα με τα προγράμματα συντήρησης και επιθεώρησης.
 5. Μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης, όλα τα μέρη (καλώδια, καουτσούκ) που υπόκεινται σε φυσική διαδικασία γήρανσης πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα/χρησιμότητα.
 6. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης του εκάστοτε κατασκευαστή της γεννήτριας ισχύος.

Επισκόπηση του μηχανήματος

Gremac e3h (ανελκυστήρας γάντζου)

 1. Γάντζος για τοποθέτηση με ανύψωση γάντζου
 2. Αποθήκη (μέγιστο φορτίο: 3000 kg)
 3. Τύμπανο οθόνης
 4. Αριστερό πτερύγιο (έλεγχος)
 5. Βούρτσα καθαρισμού
 6. Συλλογικός όγκος κάτω από το τύμπανο του κόσκινου
 7. Πτυσσόμενος μεταφορέας αποθέματος για κοσκινίσματα
 8. Πτυσσόμενος μεταφορέας αποθέματος για υπερμεγέθη σιτηρά
 9. Πλαίσιο ανύψωσης γάντζου
 10. Αρθρωτό κάλυμμα μέσω κίνησης τυμπάνου
 11. Πίνακας ελέγχου αριστερά (προαιρετικά)
 12. Πόδια στήριξης
 13. Μπροστινή πόρτα
 14. Πόρτες συντήρησης Αριστερά
 15. Πλευρική πόρτα στο τύμπανο οθόνης
 16. Πίνακας ελέγχου δεξιά (στάνταρ)
 17. Δεξί πτερύγιο (γεννήτρια ενέργειας)
 18. Τροχοί γάντζου

Gremac e3k (Kettenmobil)

 1. Κίνηση με αλυσίδα
 2. e3 Hooklift

Θέση σε λειτουργία

Σύνθεση

Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το έδαφος στο οποίο τοποθετείται το μηχάνημα πρέπει να είναι επίπεδο και να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα.
 2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κοντά σε εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή πρέπει να τηρείται επαρκής απόσταση.
 3. Το μηχάνημα πρέπει να ευθυγραμμίζεται οριζόντια με τα μηχανικά στηρίγματα. Ο τροχός στήριξης πρέπει να είναι πλήρως αποφορτισμένος.
 4. Θα πρέπει να αποφεύγονται θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 35°C. Μπορεί να οδηγήσουν στο να μην είναι πλέον σε θέση ο κινητήρας να αποβάλλει επαρκή θερμότητα προς το περιβάλλον, γεγονός που θα προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος.

Προσβασιμότητα

Εάν η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα μέρος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα τα μέρη που απαιτούν συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα. Πρέπει επίσης να τηρείται η ζώνη ασφαλείας των 5 μέτρων γύρω από το μηχάνημα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Τα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE. Πριν από τη σύνδεση σε δίκτυο, ελέγξτε ότι υπάρχει κατάλληλη σύνδεση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του σταθερού ρεύματος.

Τιμές σύνδεσης

Οι τιμές για τον εκάστοτε τύπο μηχανήματος βρίσκονται στα τεχνικά στοιχεία.

Σύνδεση του μηχανήματος στο δίκτυο

Πριν συνδέσετε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα δικτύου είναι κατάλληλες για το μηχάνημα (βλέπε πινακίδα τύπου). Σε περίπτωση αποκλίσεων, το μηχάνημα δεν πρέπει να συνδεθεί.

Τα χρώματα των επιμέρους πυρήνων της γραμμής τροφοδοσίας:

Κίτρινο/πράσινο: αγωγός προστατευτικής γείωσης

Μπλε: Ουδέτερος αγωγός

Μαύρο-καφέ-μαύρο: είναι οι 3 τριφασικές φάσεις ρεύματος (εξωτερικοί αγωγοί), ονομασία στο διάγραμμα κυκλώματος L1, L2, L3

Μωβ/λευκό: γραμμές ελέγχου 24V/0V

Λειτουργία του μηχανήματος με γεννήτρια ισχύος

Κατά τη χρήση του μηχανήματος με γεννήτρια ρεύματος, ανατρέξτε στο φυλλάδιο “Χρήση γεννήτριας ρεύματος με μηχανήματα κόσκινου trommel”.

Έλεγχος / Ενσωμάτωση συστήματος

 1. Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής του δικτύου είναι σωστή.
 2. Σε περίπτωση διακοπής έκτακτης ανάγκης, πρέπει να αποσυνδεθούν και οι τρεις φάσεις (L1, L2, L3) από το δίκτυο. Δεν επιτρέπεται η διακοπή με διακοπή του ρεύματος ελέγχου. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.
 3. Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή προστασίας σύμφωνα με το VDE από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση σφάλματος ή δυσλειτουργίας, όλα τα συστήματα μεταφοράς πρέπει επίσης να σταματήσουν.
 4. Το μηχάνημα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κύκλωμα διακοπής έκτακτης ανάγκης. Από την ενσωμάτωση αυτή δεν προκύπτουν πρόσθετοι κίνδυνοι.
 5. Για το σχεδιασμό συστημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, πρέπει να τηρούνται τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα και νόμοι.

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τους κινητήρες με γρανάζια / μετατροπείς συχνότητας ή άλλα ηλεκτροτεχνικά εξαρτήματα, πρέπει να τηρούνται η τεκμηρίωση των αντίστοιχων κατασκευαστών στο παράρτημα, καθώς και τα σχετικά τεχνικά πρότυπα και κανονισμοί.

Απόσπασμα για γεννήτρια ισχύος

Το μηχάνημα διαθέτει ένα εξώφυλλο στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος για να φιλοξενήσει μια γεννήτρια ισχύος. Για να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια ισχύος, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη χρήση γεννήτριας ισχύος.

 1. Απόσπασμα
 2. Κλείδωμα
 3. Γεννήτρια ισχύος

Μέγιστες διαστάσεις της γεννήτριας

Μήκος: 2000 mm

Πλάτος: 750 mm

Ύψος: 950 mm

Βάρος: max. 1000 kg

Κατά τη χρήση γεννήτριας ρεύματος, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα καυσαέρια να μπορούν να εξέλθουν αξιόπιστα από το χώρο του κινητήρα. Ένα σύστημα εξάτμισης είναι απολύτως απαραίτητο γι’ αυτό.

Πριν απελευθερώσετε το μάνταλο ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ότι δεν κρέμεται προς την κατεύθυνση της εξαγωγής. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εάν το εξάρτημα γλιστρήσει ανεξέλεγκτα.

Ρυθμίσεις και λειτουργία

Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και φέρουσα επιφάνεια. Η περιοχή κάτω από τα πόδια στήριξης μπορεί να διευρυνθεί με κατάλληλο υλικό υποκατασκευής.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του μηχανήματος, είτε το πλαίσιο του γάντζου-ανελκυστήρα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να στηρίζεται οριζόντια στο δάπεδο είτε στα μηχανικά πόδια στήριξης. Για να αντισταθμιστούν οι ανωμαλίες του δαπέδου, το πλαίσιο/τα πόδια στήριξης μπορούν να υποστηριχθούν με ξύλα/υποδομές. Στα μηχανήματα με υδραυλικά πόδια στήριξης, το μηχάνημα μπορεί να οριζοντιωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού.

Υδραυλικά πόδια στήριξης

Το μηχάνημα διατίθεται προαιρετικά με υδραυλικά πόδια στήριξης.

 1. Μπροστινά πόδια στήριξης
 2. Πίσω πόδια στήριξης
 3. Μονάδα ελέγχου για πόδια στήριξης

Μονάδα ελέγχου για τα πόδια στήριξης στο αριστερό πίσω μέρος του μηχανήματος.

 1. Πίσω δεξιά πάνω/κάτω
 2. Πίσω αριστερά πάνω/κάτω
 3. Μπροστά δεξιά πάνω/κάτω
 4. Μπροστά αριστερά πάνω/κάτω
 5. Αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα
 6. Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Τα πόδια στήριξης μπορούν να ρυθμιστούν τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα στη μονάδα ελέγχου των ποδιών στήριξης. Στην αυτόματη λειτουργία, τα μπροστινά και τα πίσω πόδια ελέγχονται εναλλάξ. Πατήστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος. Για να ευθυγραμμίσετε το μηχάνημα ακριβώς οριζόντια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειροκίνητα κουμπιά για την αναπροσαρμογή. Ένα φιαλίδιο στάθμης βρίσκεται κάτω από τη μονάδα ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της θέσης του μηχανήματος.

Για να αντισταθμιστούν οι ανωμαλίες του δαπέδου, το πλαίσιο/τα πόδια στήριξης μπορούν να υποστηριχθούν με ξύλα/υποδομές.

Παροχή ενέργειας

Το μηχάνημα μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα μέσω γεννήτριας ή με σταθερό ρεύμα μέσω τριφασικού καλωδίου CEE. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το μηχάνημα έχει συνδεδεμένο φορτίο έως 26 kW.

Η εναλλαγή μεταξύ των τύπων τροφοδοσίας γίνεται με επανασύνδεση του τριφασικού βύσματος CEE. Το μηχάνημα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο πριν αποσυνδέσετε το φις. Για να γίνει αυτό, ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση “OFF”.

Το βύσμα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος στη θέση στάθμευσης της γεννήτριας. Ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θαλάμου ελέγχου.

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση και, εάν είναι απαραίτητο, η εκκίνηση της γεννήτριας ρεύματος, ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να τεθεί στη θέση “ON”. Η μονάδα ελέγχου τροφοδοτείται τώρα με ρεύμα και ξεκινά. Η μονάδα ελέγχου είναι έτοιμη για λειτουργία μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μετά την παροχή ρεύματος, η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κατάσταση επείγουσας διακοπής λειτουργίας για να αποτρέψει την αυτόματη εκκίνηση των εξαρτημάτων.

Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Το μηχάνημα διαθέτει διάφορους διακόπτες διακοπής έκτακτης ανάγκης (στον πίνακα ελέγχου, στο πίσω μέρος του μηχανήματος, στο καλωδιακό τηλεχειριστήριο). Το πάτημα των κόκκινων κουμπιών ενεργοποιεί τη διακοπή έκτακτης ανάγκης. Το μηχάνημα σταματά αμέσως. Όλες οι μονάδες είναι απενεργοποιημένες. Εάν χρησιμοποιείται γεννήτρια ρεύματος, αυτή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και αν έχει ενεργοποιηθεί η διακοπή έκτακτης ανάγκης. Η γεννήτρια πρέπει να σταματήσει στην ίδια τη μονάδα.

(1: Διακοπή έκτακτης ανάγκης στη μονάδα ελέγχου)

 1. Διακοπή έκτακτης ανάγκης
 2. Κουμπί έναρξης
 3. Κουμπί διακοπής/επαναφοράς
 4. Στοιχείο κωδικού περιοχής
 5. Στοιχείο ταχύτητας

Μόλις ενεργοποιηθεί η διακοπή έκτακτης ανάγκης, το πλήκτρο “Stop/Reset” αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε το στοπ έκτακτης ανάγκης, πρέπει να το τραβήξετε προς τα έξω για να το ξεκλειδώσετε. Για να γίνει επαναφορά, το κουμπί “Stop/Reset” πρέπει να παραμείνει πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η κόκκινη ένδειξη σβήνει και το πλήκτρο “Start” αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για απογείωση.

Μονάδα λειτουργίας

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανήματος γίνεται μέσω του πίνακα ελέγχου στο αριστερό μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

(Σχ. Μονάδα λειτουργίας)

Κουμπιά και ενδείξεις στη μονάδα ελέγχου

 1. Διακοπή έκτακτης ανάγκης (πατημένο: ενεργοποιημένη διακοπή έκτακτης ανάγκης- τραβηγμένο: απενεργοποιημένη διακοπή έκτακτης ανάγκης)
 2. Κουμπί διακοπής/επαναφοράς με LED
 3. Κουμπί εκκίνησης με LED
 4. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ζώνης χοάνης με LED
 5. Ρύθμιση ταχύτητας ιμάντα αποθήκης
 6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τυμπάνου οθόνης με LED
 7. Ρύθμιση ταχύτητας τυμπάνου κόσκινου
 8. Συλλογική ταινία on/off με LED
 9. Συλλογική ρύθμιση ταχύτητας ταινίας
 10. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μεταφορέα λεπτών προϊόντων με LED
 11. Ιμάντας λεπτού υλικού Ρύθμιση ταχύτητας
 12. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ζώνης Overcorn με LED
 13. Ιμάντας υπερμεγέθους Ρύθμιση ταχύτητας
 14. Αποθεματικό

Σήματα LED

Κουμπί διακοπής/επαναφοράς (2)

 1. Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Ενεργοποιείται η διακοπή έκτακτης ανάγκης
 2. Ανάβει μόνιμα κόκκινο: Δυσλειτουργία

Κουμπί εκκίνησης (3)

 1. Αναβοσβήνει πράσινο: Το μηχάνημα είναι έτοιμο για εκκίνηση
 2. Ανάβει μόνιμα πράσινο: Το μηχάνημα ξεκίνησε

Διακόπτης επιλογής εξαρτημάτων (4, 6, 8, 10, 12)

 1. Αναβοσβήνει λευκό: Βλάβη
 2. Μόνιμη λυχνία: Εξάρτημα σε λειτουργία / σε λειτουργία

Ποτενσιόμετρο για εξαρτήματα (5, 7, 9, 11, 13)

Ρύθμιση της ταχύτητας του αντίστοιχου εξαρτήματος.

Αναδίπλωση και ξεδίπλωση μεταφορικών ταινιών

Οι πτυσσόμενες ταινίες μεταφοράς διπλώνονται προς τα μέσα και προς τα έξω ή ρυθμίζονται με την ενσωματωμένη υδραυλική διάταξη. Οι μεταφορικές ταινίες μπορούν να λειτουργούν υπό οποιαδήποτε γωνία. Η γωνία και η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζονται στο εκάστοτε υλικό. Η ταχύτητα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η μεταφορική ικανότητα να αντιστοιχεί στην τρέχουσα απόδοση του αντίστοιχου κλάσματος. Εάν το υλικό αρχίσει να κυλά προς τα πίσω, ειδικά στον ιμάντα υπερμεγέθους κόκκων, πρέπει είτε να μειώσετε τη γωνία προσβολής του ιμάντα μεταφοράς είτε να μειώσετε την ταχύτητα έτσι ώστε ένα υψηλότερο φορτίο υλικού στον ιμάντα μεταφοράς να αποτρέψει την κύλιση του υλικού προς τα πίσω. Ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί για το σκοπό αυτό.

Προσοχή: Απαγορεύεται η παραμονή κάτω από τους ιμάντες μεταφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διπλώματος!

Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πριν από τη λειτουργία της ρύθμισης του ιμάντα μεταφοράς. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των μεταφορικών ταινιών.

Προσοχή: Πριν από τη λειτουργία της ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα στη ζώνη κινδύνου. Προσέξτε την επικίνδυνη ζώνη κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

Απαγορεύεται η λειτουργία του ιμάντα μεταφοράς στη θέση μεταφοράς.

Οι ιμάντες μεταφοράς ρυθμίζονται μέσω του πίνακα ελέγχου στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Η διακοπή έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι ξεκλειδωμένη και το μηχάνημα πρέπει να είναι έτοιμο για εκκίνηση (το πράσινο κουμπί εκκίνησης αναβοσβήνει) πριν από την ενεργοποίηση. Η διακοπή έκτακτης ανάγκης απελευθερώνεται με το πάτημα ενός κουμπιού διακοπής για 3 δευτερόλεπτα.

 1. Διακοπή έκτακτης ανάγκης
 2. LED βλάβης
 3. Έναρξη/Σταμάτημα+Επαναφορά
 4. Ανύψωση/καθίζηση του συνδέσμου cornua
 5. Ανύψωση/κατέβασμα του ιμάντα προστίμων
 6. Λυγίστε/εντείνετε τον ιμάντα λεπτού υλικού

Με το πάτημα της αντίστοιχης λειτουργίας ξεκινά αυτόματα η υδραυλική λειτουργία και η λειτουργία εκτελείται για όσο διάστημα κρατάτε πατημένο το κουμπί.

Εκκίνηση του μηχανήματος

Χειροκίνητη λειτουργία

 1. Η κόκκινη λυχνία LED του κουμπιού “Stop/Reset” (2) αναβοσβήνει: Ξεκλειδώστε όλα τα πλήκτρα διακοπής έκτακτης ανάγκης και πατήστε το κουμπί “Stop/Reset” για 3 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη λυχνία LED σβήνει και το κουμπί “Start” (3) αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
 2. Χειροκίνητη λειτουργία ενός μεμονωμένου εξαρτήματος: Επιλέξτε το αντίστοιχο εξάρτημα στρέφοντας το διακόπτη (4, 6, 8, 10, 12) προς τα δεξιά. Πατώντας το κουμπί “Έναρξη” (3), η μονάδα ελέγχου εκκινεί τα αντίστοιχα επιλεγμένα εξαρτήματα. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του αντίστοιχου ποτενσιόμετρου.

Αυτόματη λειτουργία

 1. Η κόκκινη λυχνία LED του κουμπιού “Stop/Reset” (2) αναβοσβήνει: Ξεκλειδώστε όλα τα πλήκτρα διακοπής έκτακτης ανάγκης και πατήστε το κουμπί “Stop/Reset” για 3 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη λυχνία LED σβήνει και το κουμπί “Start” (3) αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
 2. Αυτόματη λειτουργία: Επιλέξτε όλα τα εξαρτήματα στρέφοντας τους διακόπτες (4 +6 + 8 + 10 + 12) προς τα δεξιά. Ο ελεγκτής μεταβαίνει τώρα σε αυτόματη λειτουργία. Πατώντας το κουμπί “Έναρξη” (2), ο έλεγχος εκκινεί όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος ξεκινώντας από τους μεταφορείς στοίβας, στη συνέχεια το τύμπανο κοσκίνισης και τέλος τη χοάνη.

Προειδοποίηση εκκίνησης

Το μηχάνημα διαθέτει κόρνα που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας σε αυτόματη λειτουργία. Τρία προειδοποιητικά σήματα ακούγονται πριν από την έναρξη λειτουργίας των εξαρτημάτων. Δεν υπάρχει προειδοποίηση εκκίνησης στη χειροκίνητη λειτουργία. Πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε πάντα ότι δεν υπάρχουν άτομα στη ζώνη κινδύνου.

Σταματήστε το μηχάνημα

Πατήστε το κουμπί “Stop/Reset” (2) για να σταματήσετε το μηχάνημα. Το μηχάνημα σταματά επίσης μόλις ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ένας επιλογικός διακόπτης (4, 6, 8, 10, 12) των εξαρτημάτων. Αυτό χρησιμεύει ως μέτρο ασφαλείας για την αποφυγή λανθασμένης λειτουργίας.

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με ένα εξάρτημα κατά την εκκίνηση (π.χ. μπλοκάρισμα), ο ελεγκτής κάνει αρκετές προσπάθειες να εκκινήσει το εξάρτημα. Εάν αυτό δεν είναι επιτυχές, το μηχάνημα σταματά και εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος.

 1. Η λυχνία LED του επιλογικού διακόπτη του επηρεαζόμενου εξαρτήματος υποδεικνύει σφάλμα με ένα σήμα που αναβοσβήνει.
 2. Η λυχνία LED του κουμπιού “Stop/Reset” ανάβει μόνιμα με κόκκινο χρώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πλήρωση καταφυγίου

Το μηχάνημα γεμίζει με τροχοφόρο φορτωτή, εκσκαφέα ή ανάντη μεταφορικό ιμάντα. Βεβαιωθείτε ότι η αποθήκη δεν είναι υπερπλήρης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Το βέλτιστο ύψος πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άνω άκρο του περιβλήματος του τυμπάνου.

Για την αποφυγή ζημιών στο μηχάνημα, το μηχάνημα επιτρέπεται να γεμίζει μόνο με κόσκινα που περιέχουν μέρη τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα δεδομένα.

Βάρος: max. 10 kg (σκληρά: π.χ. πέτρες, μέταλλο), μέγ. 15 κιλά (μαλακά: π.χ. ξύλο, σβώλοι χώματος)

Μέγεθος: max. Μήκος άκρης: 50 cm

Εάν το μηχάνημα λειτουργεί μόνιμα με μεγάλης έκτασης κόσκινα, συνιστάται η χρήση ενός πλέγματος πέτρας στη χοάνη. Χρησιμοποιείται για τον προ-διαχωρισμό των μεγάλων κομματιών (>200 mm) και έτσι προστατεύει το μηχάνημα και αυξάνει την απόδοση.

Έλεγχος χοάνης ανάλογα με το φορτίο

Όταν επιτευχθεί το όριο φορτίου της κίνησης του τυμπάνου, η χοάνη και, συνεπώς, η τροφοδοσία υλικού στο τύμπανο διακόπτεται για να αποφευχθεί η υπερπλήρωση και, συνεπώς, η ακινητοποίηση. Η τροφοδοσία επανεκκινείται αυτόματα όταν το όριο φορτίου υπολείπεται. Εάν, μετά από τρεις αναστροφές, εξακολουθεί να υπάρχει υπερφόρτωση στον κινητήρα της χοάνης, το μηχάνημα σταματά και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (ο διακόπτης επιλογής ιμάντα χοάνης αναβοσβήνει).

Bunker Autoreverse

Όταν επιτευχθεί το όριο φορτίου της κίνησης της χοάνης, η χοάνη αναστρέφεται αυτόματα για σύντομο χρονικό διάστημα και εκκινεί ξανά προς την κατεύθυνση μεταφοράς. Σε περίπτωση υπερπλήρωσης της χοάνης ή πολύ μεγάλων ακαθαρσιών στα προς επεξεργασία κόσκινα, αυτό αποτρέπει τη γεφύρωση και εξασφαλίζει καλύτερη ροή του υλικού.

Η λειτουργία μπορεί επίσης να εκτελεστεί χειροκίνητα κρατώντας πατημένο το κουμπί εκκίνησης. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, το καταφύγιο αντιστρέφεται όσο το κουμπί παραμένει πατημένο. Αφού αφήσετε το κουμπί, η χοάνη μεταφέρεται και πάλι προς το τύμπανο του κόσκινου.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα του κουμπιού.

Ταχύτητα μεταφοράς

Η ταχύτητα μεταφοράς του ιμάντα της χοάνης μπορεί να ρυθμιστεί στη μονάδα ελέγχου. Η ρύθμιση θα πρέπει να επιλέγεται πάντα όταν η χοάνη είναι γεμάτη και επομένως είναι η μέγιστη απόδοση.

Ανάλογα με το προς διαλογή υλικό, είναι απαραίτητο να ρυθμίζεται η ταχύτητα του ιμάντα της χοάνης, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση διαλογής του μηχανήματος.

Ικανότητα κοσκίνισης

Επίτευξη βέλτιστης απόδοσης κοσκίνισης

Η ικανότητα κοσκίνισης του μηχανήματος εξαρτάται από το προς κοσκίνιση υλικό, την κατάσταση του προς κοσκίνιση υλικού (π.χ. ξηρό, υγρό, κολλημένο) και την επιθυμητή κοπή κοσκίνισης. Η ταχύτητα της αποθήκης και η ταχύτητα του τυμπάνου πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να μην υπερπληρώνεται το τύμπανο.

(Σχ. Κυκλοφορία υλικού)

Η περιστροφική κίνηση του τυμπάνου μεταφέρει τα στραγγίσματα προς τα πάνω στη δεξιά πλευρά. Όσο υψηλότερη είναι η επιλεγμένη ταχύτητα του τυμπάνου, τόσο περισσότερο μεταφέρεται προς τα πάνω και πέφτει ξανά προς τα κάτω στην κορυφή της επιτάχυνσης, σχηματίζοντας έτσι μια κυκλική περιστροφική κίνηση. Έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάμιξη, ο καθαρισμός με τριβή και τελικά το βέλτιστο κοσκίνισμα.

Κοσκινώματα με υψηλό ποσοστό μερών > 40 mm

Το τύμπανο δεν πρέπει να γεμίζει ψηλότερα από το μέσο της κάθετης γραμμής (μπλε σημάδι) για να αποφεύγονται τα μπλοκαρίσματα που προκαλούνται από τα κόσκινα και οι φθορές και οι ζημιές που προκαλούνται από την πτώση βαρέων εξαρτημάτων.

Κοσκινώματα με υψηλό ποσοστό μερών < 40 mm

Το βαρέλι μπορεί να γεμίσει πάνω από την κατακόρυφο του βαρελιού (μπλε σήμανση). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός διαχωρισμού και, εάν είναι απαραίτητο, να μειώνεται η ταχύτητα της αποθήκης.

Κοπή οθόνης

Ανάλογα με την επιθυμητή κοπή του κόσκινου, το τύμπανο μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικά χαλιά κόσκινου. Διατίθενται μεγέθη ματιών από 5 x 5 mm έως 50 x 50 mm.

Η διαδικασία για την αντικατάσταση του χαλιού κόσκινου βρίσκεται στο κεφάλαιο “Αντικατάσταση χαλιών κόσκινου”.

Το σχήμα των προβολών επηρεάζει ουσιαστικά την προβολή. Τα λεγόμενα “ξεφεύγοντα” κομμάτια στο κόσκινο, δηλαδή μεγαλύτερα κομμάτια από την επιθυμητή κοπή του κόσκινου, οφείλονται συχνά σε επιμήκη μορφή ή σε υπερβολική ταχύτητα του τυμπάνου κοσκίνισης.

Εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα κοσκίνισης είναι κυρίως πολύ μεγάλο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κόσκινο με το αμέσως μικρότερο μέγεθος ματιών. Οι αποκλίσεις στο τμήμα του κόσκινου δεν μπορούν να αποτραπούν πλήρως στην περίπτωση των κόσκινων με τύμπανο και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν περίπτωση εγγύησης.

Πιθανές αιτίεςΑφαίρεση
Το υπερμέγεθος εξακολουθεί να περιέχει πολύ υλικό από κόσκινο μικρότερο από την κοπή του κόσκινου.– Πάρα πολύ υλικό στο τύμπανο. Μειώστε την ταχύτητα της αποθήκης.
– Η ταχύτητα του τυμπάνου είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε την ταχύτητα.
– Το υλικό είναι πολύ κολλώδες. Αφήστε το υλικό να στεγνώσει.
Υπάρχουν πολλά μεγαλύτερα κομμάτια στο κλάσμα διαλογής.– Το πλέγμα του κόσκινου είναι πολύ μεγάλο. Τοποθετήστε το χαλί κόσκινου με μικρότερο πλέγμα κόσκινου στο τύμπανο.
– Οι πολύ υψηλές ταχύτητες του τυμπάνου προκαλούν “τρύπες”. Μειώστε την ταχύτητα.
– Πάρα πολύ λίγη διαλογή στο τύμπανο, ξαναγεμίστε το υλικό.

Μεταφορικές ταινίες

Το μηχάνημα διαθέτει τέσσερις μεταφορικές ταινίες

 1. Μεταφορικός ιμάντας αποθήκης
 2. Μεταφορικός ιμάντας για τη συλλογή των προστίμων
 3. Μεταφορικός ιμάντας για λεπτόκοκκο υλικό
 4. Μεταφορικός ιμάντας για υπερμεγέθη σιτηρά

Προληπτικά μέτρα

 1. Απομακρύνετε τακτικά τη βρωμιά και τις συσσωρεύσεις από τους ιμάντες μεταφοράς.
 2. Ελέγξτε την τάση και την τροχιά του ιμάντα μεταφοράς πριν από την έναρξη των εργασιών.
 3. Να συντηρείτε τακτικά τους αποξεστήρες και τα έδρανα των μεταφορικών ταινιών.
 4. Αντικαταστήστε τους φθαρμένους υαλοκαθαριστήρες και τις φθαρμένες τσιμούχες σε πρώιμο στάδιο.
Πιθανές αιτίεςΑφαίρεση
Ο μεταφορικός ιμάντας τρέχει προς τη μία πλευρά– Ελέγξτε αν υπάρχει βρωμιά κάτω από τον ιμάντα και αφαιρέστε την.
-Διορθώστε τη διαδρομή του μεταφορικού ιμάντα.
Η προστασία του κινητήρα ενεργοποιείται / ο μετατροπέας συχνότητας εμφανίζει σφάλμα “E-triP”.– Ο μεταφορέας έχει βαρύ βάδισμα.
– Απομακρύνετε τυχόν συσσωρεύσεις στον ιμάντα μεταφοράς και τυχόν μπλοκαρίσματα.
– Ελέγξτε τη διαδρομή του ιμάντα.
– Σε χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος βαριάς βάδισης λόγω παγώματος του ιμάντα μεταφοράς. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να γίνει απόψυξη πριν από τη χρήση.
Ο ιμάντας μεταφοράς έχει ξεκινήσει, αλλά δεν κινείται.– Ελέγξτε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ιμάντα μεταφοράς.
– Ελέγξτε τον μετατροπέα συχνότητας για να διαπιστώσετε αν έχει σταματήσει χειροκίνητα. Και πατήστε το κουμπί “Έναρξη” στο μετατροπέα συχνότητας, εάν είναι απαραίτητο.

Ρύθμιση της τάσης του ιμάντα

Οι ιμάντες μεταφοράς διαθέτουν τέσσερις άξονες ρύθμισης για την τάνυση του ιμάντα και τη διόρθωση της τροχιάς του ιμάντα.

Ο ιμάντας τεντώνεται με τη ρύθμιση των αξόνων ρύθμισης προς την κατεύθυνση του τυμπάνου (1). Ρυθμίζοντας προς την κατεύθυνση (2) ο ιμάντας χαλαρώνει.

Σωστή τάση ιμάντα

Η σωστή τάση του ιμάντα έχει ρυθμιστεί όταν δεν υπάρχει ολίσθηση μεταξύ του ιμάντα και του τυμπάνου. Ο ιμάντας μπορεί να έχει μια μικρή χαλάρωση στην κάτω πλευρά. Αυτό δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στη λειτουργία του μεταφορέα.

Η υπερβολική προένταση του ιμάντα, από την άλλη πλευρά, οδηγεί σε αδικαιολόγητα υψηλά φορτία στα έδρανα και τα μηχανικά εξαρτήματα και έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη φθορά.

Ο ιμάντας τείνει να αλλάζει μήκος λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, γεγονός που επηρεάζει την τάση του ιμάντα. Επομένως, ελέγχετε τακτικά την τάση των ιμάντων σε περίπτωση μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Ρύθμιση της διαδρομής του ιμάντα

Η ευθεία τροχιά του ιμάντα μπορεί να διορθωθεί με τη ρύθμιση των αξόνων ρύθμισης. Κάντε διορθώσεις μόνο ενώ ο μεταφορέας λειτουργεί. Η προσαρμογή πρέπει να γίνεται με μικρά βήματα. Μην ρυθμίζετε περισσότερο από μισή στροφή των παξιμαδιών ρύθμισης στις ατράκτους και παρατηρήστε για κάποιο χρονικό διάστημα πώς λειτούργησε η διόρθωση πριν κάνετε άλλη μια διόρθωση.

Η ρύθμιση πρέπει πάντα να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη για να αποφεύγονται οι κακές ευθυγραμμίσεις των τυμπάνων κίνησης και εκτροπής.

Εικ. Διόρθωση της διαδρομής του ιμάντα προς τα δεξιά με τάνυση του ιμάντα στην αριστερή πλευρά.

Εικ. Διόρθωση της διαδρομής του ιμάντα προς τα αριστερά με τάνυση του ιμάντα στη δεξιά πλευρά.

Ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων

Το τύμπανο εκτροπής διαθέτει ένα ξέστρο τύμπανου. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, η απόσταση από το τύμπανο πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 3 mm. Ο υαλοκαθαριστήρας μπορεί να μετακινηθεί χαλαρώνοντας τις βίδες στερέωσης και στις δύο πλευρές.

(Εικ. Ξύστρα τυμπάνου)

Ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων ζώνης

Η εσωτερική ξύστρα επιπλέει και στηρίζεται στον ιμάντα με το ίδιο της το βάρος. Η ξύστρα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για φθορά και στήριξη του ιμάντα.

(Εικ. Υαλοκαθαριστήρας ζώνης)

Τύμπανο οθόνης

Το μηχάνημα διαθέτει τύμπανο κόσκινου. Λόγω του μήκους του τυμπάνου, το σώμα της οθόνης χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Δύο ματ κόσκινου με την επιθυμητή διάτρηση κόσκινου στερεώνονται στο σώμα βάσης αντίστοιχα. Εναλλακτικά, διατίθενται τύμπανα κόσκινου με σταθερή διάτρηση.

 1. Σώμα τυμπάνου – μπροστινό μισό
 2. Σώμα τυμπάνου – οπίσθιο μισό
 3. Βούρτσα καθαρισμού

Προληπτικά μέτρα

 1. Αφαιρείτε τακτικά τη βρωμιά και τις συσσωρεύσεις από το τύμπανο και τη βούρτσα καθαρισμού.
 2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση της κίνησης τυμπάνου και των πτερυγίων τυμπάνου.
 3. Συντηρείτε τακτικά τα εξαρτήματα του τυμπάνου.
 4. Αντικαταστήστε τη φθαρμένη αλυσίδα, τον τροχό κίνησης, τους κυλίνδρους και άλλα εξαρτήματα σε πρώιμο στάδιο.

Αιτίες δυσλειτουργιών

Πιθανές αιτίεςΑφαίρεση
Το τύμπανο περιστρέφεται πολύ αργά– Αυξήστε την ταχύτητα στον πίνακα ελέγχου.
Το τύμπανο κάνει δυνατούς θορύβους απόξεσης– Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση της κίνησης στο τύμπανο.
– Ελέγξτε τις πτερωτές για πλήρη επαφή με τα πέλματα του τυμπάνου.
– Ελέγξτε την απόσταση των διαφραγμάτων από το τύμπανο.
Ο μετατροπέας συχνότητας εμφανίζει σφάλμα “E-triP– Το τύμπανο του κόσκινου διαθέτει ένα βαρύ γρανάζι.
– Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τα μπλοκαρίσματα εάν είναι απαραίτητο.
– Ελέγξτε τη λειτουργία του τυμπάνου.
Το τύμπανο δεν περιστρέφεται ομοιόμορφα.– Ολίσθηση μεταξύ αλυσίδας τυμπάνου και τυμπάνου.
– Ελέγξτε τη φθορά της αλυσίδας κίνησης.
Η διάτρηση της οθόνης έχει φράξει, φράζει πολύ γρήγορα.– Η ρύθμιση της βούρτσας καθαρισμού δεν είναι σωστή.
– Το υλικό της οθόνης είναι πολύ υγρό.
– Η βούρτσα καθαρισμού έχει κολλήσει και πρέπει να καθαριστεί.
Σημαντικά μεγαλύτερα τμήματα βρίσκονται στο κλάσμα του κόσκινου– Ο τάπητας του κόσκινου έχει υποστεί ζημιά, μεγάλα μέρη περνούν.
– Η στερέωση του χαλιού κόσκινου έχει χαλαρώσει, με αποτέλεσμα να έχει γλιστρήσει και το κλείσιμο να μην ακουμπάει πλέον στην πλάκα πλήρωσης.

Αντικαταστήστε το στρώμα κόσκινου

Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο καλωδίου από το ερμάριο ελέγχου πριν ξεκινήσετε τις εργασίες. Οδηγήστε το τηλεχειριστήριο προς τα κάτω έξω από το μηχάνημα. Γείρετε μόνο την πόρτα του περιβλήματος και κλείστε το πλευρικό κάλυμμα. Ανοίξτε την πλαϊνή πόρτα του τυμπάνου.

Ασφαλίζετε πάντοτε την πόρτα συντήρησης της αποθήκης με το παρεχόμενο σχοινί ασφαλείας. Εάν το μηχάνημα έχει κλίση ή υπάρχει ριπή ανέμου, υπάρχει κίνδυνος η πόρτα συντήρησης να κλείσει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας τραυματισμό.

Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται υπό τάση για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, αλλά το μηχάνημα δεν πρέπει να έχει εκκινηθεί. Ξεκλειδώστε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης πατώντας το κουμπί “Stop/Reset” για 3 δευτερόλεπτα.

Το τύμπανο ασφαλίζεται αυτόματα έναντι περιστροφής όταν ανοίγει η πόρτα συντήρησης. Για να μπορέσετε να περιστρέψετε το τύμπανο (χειροκίνητα ή με τηλεχειριστήριο), η κλειδαριά πρέπει να είναι ξεκλειδωμένη. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε τη ράβδο ασφάλισης προς το τύμπανο και κρατήστε την πιεσμένη όσο το τύμπανο περιστρέφεται. Μόλις απελευθερωθεί ξανά η ράβδος χειρισμού, το τύμπανο ασφαλίζεται αυτόματα και πάλι έναντι περιστροφής.

 1. Συσκευή κλειδώματος
 2. Τύμπανο οθόνης
 3. Κινητήρας τυμπάνου οθόνης

Αφήστε το τύμπανο να περιστραφεί με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου έως ότου το σημείο σύνδεσης του χαλιού κόσκινου βρεθεί στο ύψος εργασίας. Λειτουργήστε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης στο τηλεχειριστήριο για να μπορέσετε να εργαστείτε με ασφάλεια στο μηχάνημα.

Ποτέ μην πιάνετε τα περιστρεφόμενα μέρη ενώ το τύμπανο περιστρέφεται και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται υπό τάση και είναι ενεργοποιημένο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο καλωδίου μόνο όταν η επικίνδυνη περιοχή είναι ορατή και κανένα άτομο δεν βρίσκεται στην επικίνδυνη περιοχή. Ασφαλίστε τον χώρο εργασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 1. Στρώμα οθόνης
 2. Βίδες σύνδεσης (4x)
 3. Βίδες στερέωσης
 4. Λωρίδες ακροδεκτών

Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης του στρώματος οθόνης με βιδωτούς σφιγκτήρες, ανυψωτήρα αλυσίδας ή άλλο κατάλληλο μέσο για να αποτρέψετε το ανεξέλεγκτο άνοιγμα του ελατηρίου μετά την αφαίρεση των βιδών σύσφιξης.

Αφαιρέστε τις βίδες σύσφιξης και χαλαρώστε προσεκτικά τα εργαλεία που περιγράφονται παραπάνω.

Το χαλί οθόνης εξακολουθεί να είναι στερεωμένο στο τύμπανο με δύο βίδες στερέωσης.

Ξεκλειδώστε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης και γυρίστε το τύμπανο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Τραβήξτε το χαλί κόσκινου έξω από το μηχάνημα παράλληλα με την περιστροφή του τυμπάνου.

Όταν το εξάρτημα του κόσκινου βρίσκεται στο ύψος εργασίας, σταματήστε την περιστροφή του τυμπάνου και πατήστε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του στρώματος οθόνης στο τύμπανο και αφαιρέστε το στρώμα οθόνης.

Τοποθετήστε το νέο χαλί οθόνης στο τύμπανο. Ξεκλειδώστε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης και γυρίστε το τύμπανο προς την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε το χαλί οθόνης στο μηχάνημα παράλληλα με την περιστροφή του τυμπάνου. Αφού φτάσετε στη θέση εργασίας, σταματήστε το τύμπανο και πατήστε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Στερεώστε το στρώμα οθόνης χρησιμοποιώντας τις βίδες σύσφιξης και ελέγξτε ότι το στρώμα οθόνης έχει τοποθετηθεί σωστά.

Μετά την αντικατάσταση, το μηχάνημα μπορεί να επανέλθει σε θέση λειτουργίας.

Οι άκρες των παταριών από κόσκινο μπορεί να έχουν αιχμηρές άκρες. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εδώ! Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε τα ματ από κόσκινο.

Τα χαλιά κόσκινου είναι κατασκευασμένα από σύρμα ελατηρίου, το οποίο έχει αντίσταση όταν τοποθετείται στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε πάντα ότι τα άκρα του στρώματος οθόνης είναι στερεωμένα.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανεξέλεγκτης αναπήδησης του χαλιού κόσκινου!

Αντικαταστήστε το τύμπανο της οθόνης

Τα τύμπανα οθόνης με σταθερές οπές διατίθενται προαιρετικά. Το τύμπανο του κόσκινου μπορεί να αντικατασταθεί για το σκοπό αυτό.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε το τύμπανο. Οποιαδήποτε άλλη ακολουθία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.

 • Ανοίξτε και ασφαλίστε την πόρτα του τυμπάνου.
 • Μετακινήστε το κάλυμμα του τυμπάνου στη θέση συντήρησης (ξεκλειδώστε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης και καταστήστε το μηχάνημα έτοιμο για λειτουργία).
 • Μετακινήστε τη χοάνη έξω από το τύμπανο.

Το τύμπανο μπορεί τώρα να ανυψωθεί από το μηχάνημα με τη χρήση κατάλληλου ανυψωτικού μηχανισμού. Κατά την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο ανυψώνεται μέχρι να βρεθεί πάνω από τον πλευρικό οδηγό. Στη συνέχεια μπορεί να αφαιρεθεί από το πλάι.

Αλυσίδα τυμπάνου

Η ισχύς μεταδίδεται στο τύμπανο μέσω μιας αλυσίδας κυλίνδρων που είναι τεντωμένη/συγκολλημένη στο τύμπανο, στην οποία εμπλέκεται ο κινητήριος τροχός. Μεταξύ της αλυσίδας και του σώματος του τυμπάνου, ένα επενδεδυμένο ελαστικό στρώμα δημιουργεί την απαραίτητη τριβή για να αποτρέψει την ολίσθηση της αλυσίδας και να αντισταθμίσει τις ανοχές της ομόκεντρης τροχιάς. Η αλυσίδα είναι επίσης συγκολλημένη στο τύμπανο.

Τα δύο άκρα της αλυσίδας συνδέονται με μια κλειδαριά αλυσίδας στο άνοιγμα του τυμπάνου. Για την αντικατάσταση της αλυσίδας απαιτείται ένα ειδικό εργαλείο τάνυσης.

 1. Σώμα τυμπάνου
 2. Αλυσίδα
 3. Κλείδωμα αλυσίδας με μπλοκ διακοπής
 4. Χαλάκι από καουτσούκ

Ρουλεμάν τυμπάνου / πτερωτές

Η λειτουργικότητα των κυλίνδρων και η φθορά πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Η διάμετρος των τροχών είναι 200 mm. Πρέπει να αντικατασταθούν εάν η διάμετρος είναι 190 mm.

Περιστρεφόμενος βραχίονας με τροχούς (1-4)

Το τύμπανο καθοδηγείται κατά την αξονική κατεύθυνση από έναν κύλινδρο (5).

Ρύθμιση της κίνησης τυμπάνου

Η ισχύς μεταδίδεται από το μοτέρ με γρανάζια στο τύμπανο μέσω μιας αλυσιδωτής κίνησης. Η σωστή εμπλοκή του γραναζιού είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση της φθοράς. Σε περίπτωση δυνατών θορύβων λειτουργίας και στάσιμης κίνησης, πρέπει να ρυθμιστεί η ευθυγράμμιση του τροχού κίνησης.

 1. Αφαιρέστε την προστασία της μονάδας δίσκου
 2. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του κινητήρα, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί στην πλάκα βάσης. Οι βίδες θα πρέπει να είναι σφιχτές με το χέρι, ώστε να είναι αισθητή μια σαφής αντίσταση κατά τη μετακίνησή τους.
 1. Κινητήρας γραναζιών – κίνηση τυμπάνου οθόνης
 2. Πινιόν κίνησης
 3. Τύμπανο οθόνης με αλυσίδα κίνησης

Οι βίδες στερέωσης μπορούν μόνο να χαλαρώσουν, αλλά όχι να αφαιρεθούν εντελώς. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο κινητήρας και να προκληθούν τραυματισμοί.

Ευθυγραμμίστε τον τροχό κίνησης κεντρικά με την αλυσίδα στο τύμπανο. Ο οδοντωτός τροχός είναι αξονικά αιωρούμενος. Ο κινητήρας πρέπει να ευθυγραμμιστεί έτσι ώστε ο άξονας να προεξέχει >10 mm και στις δύο πλευρές του οδοντωτού τροχού. Περιστρέψτε το τύμπανο με το χέρι μέχρι το υψηλότερο σημείο (λόγω ανοχών) του τυμπάνου να έρθει σε επαφή με τον κινητήριο τροχό. Σπρώξτε το μοτέρ προς το τύμπανο μέχρι ο κινητήριος τροχός να εμπλακεί πλήρως με την αλυσίδα. Σφίξτε ελαφρά τις βίδες στήριξης του κινητήρα.

Για να ελέγξετε τη σωστή ρύθμιση, τρέξτε αργά το τύμπανο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο του καλωδίου. Ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο. Μετά τη ρύθμιση, σφίξτε τις βίδες στερέωσης του κινητήρα και επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.

 1. Κινητήρας γραναζιών – κίνηση τυμπάνου οθόνης
 2. Βίδες στερέωσης
 3. Τροχός γραναζιών
 4. Αλυσίδα τυμπάνου

(Σχ. Κεντρική ευθυγράμμιση του οδοντωτού τροχού στην αλυσίδα τυμπάνου)

Η αλυσίδα κίνησης υπόκειται σε φυσική φθορά. Όταν επιτευχθεί το “όριο φθοράς” της αλυσίδας και του τροχού κίνησης, τα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν.

Ρυθμίστε τη βούρτσα καθαρισμού

Για τη σωστή λειτουργία της βούρτσας καθαρισμού, είναι δυνατή η ρύθμιση του βάθους διείσδυσης στο τύμπανο. Ανάλογα με το κόσκινο και το προς κοσκίνιση υλικό, οι τρίχες της βούρτσας πρέπει να προεξέχουν μεταξύ 5 και 10 mm μέσα από το κόσκινο στο τύμπανο.

Υπάρχει ένας μηχανισμός ρύθμισης σε κάθε πλευρά των βουρτσών καθαρισμού.

 1. Τύμπανο οθόνης
 2. Βούρτσα καθαρισμού
 3. Μηχανισμός ρύθμισης
 4. Προστατευτικό κάλυμμα

Το βάθος εμπλοκής της βούρτσας στο τύμπανο μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τη βίδα ρύθμισης. Πριν από τη ρύθμιση, πρέπει να χαλαρώσετε τα παξιμάδια ασφάλισης και να τα σφίξετε ξανά μετά τη ρύθμιση. Οι τρίχες πρέπει να βυθίζονται τουλάχιστον 5 mm μέσα στο κόσκινο/το τύμπανο για να λειτουργούν σωστά.

 1. Παξιμάδια ασφάλισης
 2. Παξιμάδια ρύθμισης
 3. Βούρτσα καθαρισμού
 4. Τύμπανο οθόνης

Η βούρτσα καθαρισμού υπόκειται σε φυσική φθορά. Όταν επιτευχθεί διάμετρος <200 mm, η βούρτσα καθαρισμού πρέπει να αντικατασταθεί.

Συντήρηση

Ορισμοί

Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία, είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με όλες τις περιγραφόμενες εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης. Όλα τα περιεχόμενα που περιγράφονται εδώ βασίζονται στα πρότυπα DIN31051, DIN31052, καθώς και στην οδηγία VDI VDI2890.

Τα διαστήματα συντήρησης αναφέρονται σε κανονική χρήση και επομένως σε κανονικό φορτίο. Λειτουργικές επιδράσεις ή οριακά φαινόμενα και ο τύπος λειτουργίας μπορεί να καταστήσουν αναγκαία τη μείωση των διαστημάτων συντήρησης. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

Οι γενικοί ορισμοί και όροι που περιγράφονται εδώ εξηγούνται λεπτομερέστερα για την κατανόηση των σχεδίων συντήρησης και επιθεώρησης.

Όροι

Συντήρηση

Ως συντήρηση νοούνται όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση της κατάστασης-στόχου (λειτουργική ικανότητα) των μηχανημάτων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: Συντήρηση, επιθεώρηση και επισκευή.

Συντήρηση

Ως συντήρηση νοούνται όλα τα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης-στόχου των μηχανημάτων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο καθαρισμός, η συντήρηση, η λίπανση, η συμπλήρωση, η αντικατάσταση (αντικατάσταση βοηθητικών υλικών και μικρών εξαρτημάτων) και η αναπροσαρμογή.

Επιθεώρηση

Η επιθεώρηση αναφέρεται σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της

Η πραγματική κατάσταση των μηχανημάτων συνοψίζεται. Σκοπός της επιθεώρησης είναι ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν αναγκαίων μέτρων επισκευής, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν και να εκτελεστούν. Η ανίχνευση και η αξιολόγηση ζημιών που έχουν ήδη συμβεί δεν αποτελεί επιθεώρηση.

Επισκευή

Η επισκευή καλύπτει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επαναφορά των μηχανημάτων (π.χ. μετά από βλάβη/αποτυχία) σε λειτουργική κατάσταση.

Φορέστε το

Ως συντήρηση νοείται η μείωση του αποθέματος φθοράς ως αποτέλεσμα φυσικών ή/και χημικών επιδράσεων. Η φθορά είναι το τίμημα που πρέπει να καταβάλλεται για τη χρήση των εγκαταστάσεων. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς φθορές. Το καθήκον της συντήρησης είναι να αναγνωρίζει και να επηρεάζει τη φθορά και να δημιουργεί νέα αποθέματα φθοράς μέσω της επισκευής. Λόγω εξωτερικών επιδράσεων ή οριακών συνθηκών, όπως η κατάσταση συντήρησης, ο διαβρωτικός αέρας περιβάλλοντος, η σκόνη και, τρίτον, ο τύπος λειτουργίας, είτε με μερικό φορτίο είτε περιστασιακά με υπερφόρτωση, είτε με κρουστικό φορτίο είτε με ομοιόμορφη κίνηση, η φθορά μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Περιλαμβάνεται επίσης μια ξαφνική μεταβολή στο απόθεμα φθοράς, για παράδειγμα λόγω θραύσης, η οποία δεν χρειάζεται να εξαρτάται άμεσα από το χρόνο. Προκύπτει ότι οι επιθεωρήσεις δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε χρονικές περιόδους.

Αποθεματικό φθοράς

Όσον αφορά τη συντήρηση, το απόθεμα των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της λειτουργίας του μηχανήματος.

Χρήση

Με την έννοια της συντήρησης, η χρήση των μηχανημάτων όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας, με την οποία δημιουργούνται υλικά ή/και υπηρεσίες με τη μείωση του αποθέματος φθοράς.

Δυσλειτουργία

Όσον αφορά τη συντήρηση, η ακούσια διακοπή (ή ήδη η υποβάθμιση) της λειτουργικής απόδοσης των μηχανημάτων.

Αποτυχία

Όσον αφορά την επισκευή, η ακούσια διακοπή της λειτουργικότητας των μηχανημάτων.

Ζημιές

Με την έννοια της συντήρησης, η κατάσταση των πόρων μετά την πτώση κάτω από μια ορισμένη οριακή τιμή του αποθέματος φθοράς, η οποία προκαλεί ανεπίτρεπτη υποβάθμιση της λειτουργικής ικανότητας όσον αφορά τη χρήση.

Σφάλμα

Μη εκπλήρωση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων/εκπλήρωση της λειτουργίας από μια χαρακτηριστική τιμή (π.χ. προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας κίνησης λόγω χαλαρής επαφής στη σύνδεση του βύσματος). Για περισσότερες εξηγήσεις βλέπε DIN31051.

Χρονικά περιορισμένο μέρος

Εξαρτήματα ή/και συγκροτήματα των οποίων η διάρκεια ζωής είναι μειωμένη σε σχέση με τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων ή/και συγκροτημάτων ανώτερου επιπέδου και δεν μπορούν να παραταθούν με τεχνικά δυνατά και οικονομικά δικαιολογημένα μέσα.

Μέρος φθοράς

Μέρη ή/και συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η φθορά είναι αναπόφευκτη λόγω της λειτουργίας, προστατεύοντας έτσι άλλα μέρη ή/και συγκροτήματα από τη φθορά, και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθίστανται.

Ανταλλακτικό

Ανταλλακτικό που έχει σαφώς αντιστοιχιστεί σε ένα ή περισσότερα μηχανήματα, δεν χρησιμοποιείται ανεξάρτητα με αυτή την έννοια, προγραμματίζεται και διατηρείται έτοιμο για τους σκοπούς της συντήρησης και μπορεί συνήθως να επισκευαστεί οικονομικά.

Μέρος κατανάλωσης

Ανταλλακτικό που έχει σαφώς αντιστοιχιστεί σε ένα ή περισσότερα μηχανήματα, δεν χρησιμοποιείται ανεξάρτητα με αυτή την έννοια, προγραμματίζεται και διατηρείται έτοιμο για τους σκοπούς της συντήρησης και του οποίου η επισκευή δεν είναι συνήθως οικονομική.

Μικρό μέρος

Ανταλλακτικό που είναι γενικά χρησιμοποιήσιμο, κατά κύριο λόγο τυποποιημένο και χαμηλής αξίας.

Οδηγίες/σχέδιο συντήρησης

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης (συντήρηση, επιθεώρηση, επισκευή) ενός τεχνικού προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών.

Οδηγίες/σχέδιο συντήρησης

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της συντήρησης ενός τεχνικού προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τεχνική υπηρεσία.

Οδηγίες / σχέδιο επιθεώρησης

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επιθεώρησης ενός τεχνικού προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τεχνική υπηρεσία.

Οδηγίες επισκευής / σχέδιο

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της επισκευής ενός τεχνικού προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών.

Αρχές συντήρησης

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης / επιθεώρησης και σέρβις

Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ο χειριστής μιας μηχανής/εγκατάστασης πρέπει να καταρτίσει μια στρατηγική συντήρησης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία και μπορεί να απαιτήσει τη συμπλήρωση ή την επέκταση των υφιστάμενων κανονισμών των επιμέρους κατασκευαστών.

 1. Ευθυγράμμιση των στόχων συντήρησης με τους εταιρικούς στόχους
 2. Καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών/χρόνων συντήρησης

Εάν τα μέτρα συντήρησης, όπως η εκτέλεση μέτρων συντήρησης ή η εκτέλεση καθορισμένων μέτρων συντήρησης, εκτελούνται εκτός της επιχείρησης, δηλαδή από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή από τρίτους υπό τη δική του καθοδήγηση και ευθύνη, αυτά μπορούν κατ’ αρχήν να προσανατολίζονται μόνο στο ίδιο το μηχάνημα/την ίδια τη μονάδα και στις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος που πρέπει να θεωρούνται ως συνήθως.

Η συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών και των μέτρων συντήρησης ειδικά για την εταιρεία που απορρέουν από τους στόχους συντήρησης και τη στρατηγική συντήρησης της εταιρείας, η δέσμευση του κατασκευαστή σε περίπτωση μείωσης του εύρους των επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τα σχέδια συντήρησης/επιθεώρησης, προκειμένου να διατηρηθούν οι αξιώσεις εγγύησης.

Προπαρασκευαστικά μέτρα για τα μέτρα συντήρησης

Συνιστούμε την εκπόνηση της στρατηγικής επιθεώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN31051, DIN31052, καθώς και την οδηγία VDI VDI2890 και τα πρότυπα που περιέχονται σε αυτήν.

– Προγραμματίζετε πάντα αρκετό χρόνο για τα μέτρα συντήρησης. Λάβετε υπόψη ότι λόγω έλλειψης φροντίδας κατά τη συντήρηση/επιθεώρηση, μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγωγής, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά το κόστος της συντήρησης/επιθεώρησης.

Για να βελτιστοποιήσετε τους χρόνους παραγωγής σας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες VDI 3423.

Περιέχει τη βάση για τη βελτιστοποίηση και την καταγραφή της διαθεσιμότητας των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων.

– Η διατήρηση ανταλλακτικών σε ετοιμότητα συντομεύει σημαντικά το χρόνο διακοπής λειτουργίας ή επισκευής. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για συμβουλές σχετικά με τα εξαρτήματα που πρέπει να διατηρούνται σε απόθεμα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι παράδοσης.

Επισκευή

Τα μέτρα επισκευής πρέπει να εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά:

 1. Αναζήτηση ζημιών
 2. Λήψη μέτρων ασφαλείας
 3. Αφαίρεση του ελαττωματικού συγκροτήματος/των ελαττωματικών εξαρτημάτων
 4. Πιθανώς αποσυναρμολογήστε τα συγκροτήματα
 5. Έλεγχος και τεκμηρίωση της απόκλισης από την κατάσταση-στόχο
 6. Αντικατάσταση ή επισκευή κατεστραμμένου εξαρτήματος
 7. Συναρμολόγηση / Εγκατάσταση / Ρύθμιση
 8. Εκτέλεση δοκιμών, αποδοχή, απελευθέρωση
 9. Τεκμηρίωση της επισκευής

Καθαρισμός μηχανών

Ο καθαρισμός του μηχανήματος πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται στεγνά. Για την απομάκρυνση των ισχυρά προσκολλημένων ρύπων, το μηχάνημα μπορεί να καθαριστεί με καθαριστικό υψηλής πίεσης ή με πίδακα ατμού. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατηγορία προστασίας των ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.

Για να αποφύγετε ζημιές, μην εκθέτετε τα ακόλουθα εξαρτήματα απευθείας στον πίδακα του καθαριστικού υψηλής πίεσης:

 1. Γραφείο ελέγχου
 2. Μονάδα λειτουργίας
 3. Σημεία έδρασης
 4. Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
 5. Άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα και συνδέσεις

Τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.

Πληροφορίες συντήρησης

Γενικός καθαρισμός

– Καθαρίζετε τακτικά το μηχάνημα/την εγκατάσταση.

– Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να ελέγχονται καθημερινά για περιτύλιγμα και να αφαιρούνται εάν είναι απαραίτητο (κίνδυνος πυρκαγιάς).

– Τα κινούμενα μέρη πρέπει να ελέγχονται καθημερινά για παγιδευμένα ξένα αντικείμενα και να αφαιρούνται εάν είναι απαραίτητο (κίνδυνος πυρκαγιάς).

– Για να εξασφαλιστούν βέλτιστα αποτελέσματα διαλογής, το πλέγμα της σήτας πρέπει να καθαρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό. Τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων!

Λίπανση

– Όλες οι χειροκίνητες λιπάνσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν το μηχάνημα είναι σταματημένο.

– Χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους γράσου που περιγράφονται. Άλλοι τύποι γράσου επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή.

– Τηρείτε τα διαστήματα λίπανσης που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση.

– Κατά τη λίπανση, βεβαιωθείτε ότι το λιπαντικό εφαρμόζεται ομοιόμορφα.

– Οι τυχόν παχιές άκρες που αναπτύσσονται δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Εκτός από τη στεγανοποίηση, εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία από τη μόλυνση.

Προστατευτικός εξοπλισμός/ασφάλεια εργασίας

Αποδοχή σε χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τις ενώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης εργοδοτών ή άλλες αρμόδιες αρχές, για τους κανονισμούς επαγγελματικής ασφάλειας/πρόληψης ατυχημάτων.

Εικόνες κατάστασης

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει πρότυπα κατάστασης/ζημιές/αποτυχίες που εντοπίζονται ή μπορούν να εμφανιστούν λόγω ενός μέτρου συντήρησης/επιθεώρησης σε εξαρτήματα ή συγκροτήματα.

Όλα τα εξαρτήματα ή συγκροτήματα που περιγράφονται εδώ πρέπει να επιθεωρούνται για τις συγκεκριμένες συνθήκες/ζημιές.

Γραμμές

Οι γραμμές απαριθμούν όλα τα μέρη/συστήματα που περιέχονται στο μηχάνημα. Η προδιαγραφή είναι γενικά έγκυρη. Τα αντίστοιχα μέρη/συστήματα πρέπει να αντιστοιχίζονται στους γενικούς όρους.

Στήλες

Οι στήλες δείχνουν τις πιθανές καταστάσεις των εξαρτημάτων ή των συγκροτημάτων που αναφέρονται στις γραμμές.

Οι αντίστοιχες καταστάσεις σημειώνονται με ένα “Χ”. Δεν απαιτείται εξέταση ενός εξαρτήματος/συναρμολογίου για κατάσταση που δεν σημειώνεται με “Χ”.

Σχέδιο συντήρησης/επιθεώρησης

Στο σχέδιο συντήρησης/επιθεώρησης, σε όλα τα συγκροτήματα αντιστοιχούν οι αντίστοιχες συνθήκες που πρέπει να ελεγχθούν και τα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν.

Τα σχέδια δείχνουν ποια συγκροτήματα αντιστοιχούν στα αντίστοιχα μέρη της μηχανής.

Σχέδιο υπηρεσιών

Εκτός από το πρόγραμμα συντήρησης που εκτυπώνεται στις οδηγίες λειτουργίας, διατίθεται ένα πρόγραμμα σέρβις.

Για να διευκολυνθεί η εργασία, εκτυπώνονται όλες οι ημερομηνίες και τα σχετικά προγράμματα συντήρησης. Κατά τη διάρκεια ή μετά την επιθεώρηση, τη συντήρηση ή την επισκευή, πρέπει να εισάγονται μόνο τα αντίστοιχα δεδομένα. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, το πρόγραμμα σέρβις χρησιμεύει αποκλειστικά ως απόδειξη των διενεργηθέντων ελέγχων.

Όχι.Συνέλευση – κράτος12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1Πλαίσιο/πλαίσιοXX X         X X X  X      X  X   
3Πτερύγια X       X   X X           X  XX  
4ΚλειδαριέςXX       X   X    X          XX   
6Τροχός ανεμιστήραXX            X               X   
7Μπουλόνι   XX                X X   X      
8Διατάξεις διακοπής έκτακτης ανάγκης X       X   X    X           X   
9Μεταφορικές ταινίεςX X XX     X    X XX   X  X  X   X  X    X
10Άξονας/άξονας    X      X   X          XX X    
11Κάλυμμα άξοναXX   X       X             X XX   
12Ρουλεμάν κύλισης X         XX XXX   XX XX X   X   
13ΣφραγίδαX   XX       X             XX X   
14Νίπελ γράσουXX      X    X X X         X  X   
15Κινητήρας X            X     X   XX    X XX
16Κιβώτιο ταχυτήτωνXX   XX  X  XXXX XXXX   XXX  XX   
17Στέγαση   X X      X  X X  X   X     X   
19Παράλληλο κλειδί X    X              X      X     
20Καλύπτει τοX    X       X X X         X XXX  
21Αποθήκευση     X      XXXXX   X  XX X  XX   
22Σύνδεση, αποσπώμενηXX  X        X X X    X    X   X  
23Σύνδεση, μη αποσπώμενηX  XX        X X X         X      
24ΠτερωτέςXX               X         X XX   
25Σταματήστε το   X     X                 XX     
26Εξώφυλλο X               X             X  
27Βίδα   XX                X     X      
28Κιβώτιο ακροδεκτών (ηλεκτρ.)     X         X                  
29Συσκευή σήμανσηςX             X               X   
30Συσκευή λίπανσηςXX   X XXXX XXX         X     XX  
32Συσκευή προστασίαςXX X     X   X X X         X  XX  
33ΒραχίοναςXX  X    X   X X X  X      XXXX   

(Σχ. Πίνακας κρατικών εικόνων)

 1. Ξεσπάσματα/ζημιές
 2. Στερέωση
 3. Επίδραση πέδησης
 4. Διάλειμμα
 5. Επιμήκυνση
 6. Στεγανότητα/διαρροή
 7. Μετάδοση ροπής
 8. Εκτύπωση
 9. Ροή
 10. Ρύθμιση
 11. Ρυθμός ροής
 12. Τριβή/σκουλήθρα/γρατσουνιές
 13. Ποσότητα και κατάσταση πλήρωσης
 14. Λειτουργία
 15. Θόρυβος (αθόρυβη λειτουργία)
 16. Διάβρωση
 17. Εσωτερική απόσταση
 18. Ρωγμές
 19. Εναλλαξιμότητα
 20. Slip
 21. Δονήσεις
 22. Κάθισμα
 23. Τάση
 24. Παιχνίδι
 25. Θερμοκρασία
 26. Ανισορροπία
 27. Ανομοιόμορφο τρέξιμο
 28. Παραμόρφωση
 29. Offset
 30. Φορέστε
 31. Ρύπανση
 32. Πληρότητα
 33. Ψύξη
 34. Τάση
Σχέδιο συντήρησης / Σχέδιο επιθεώρησηςΜηχανή: Λειτουργία: Κέντρο κόστους:
Κατασκευαστής: H2PRO GmbH & Co. KGΑριθμός μονάδας: Σειριακός αριθμός: Τοποθεσία:
Lfd. No.Καρτέλα. Α-Όχι.Εξάρτημα ή εργασία που πρέπει να εκτελεστείΕξοπλισμός μέτρησης και δοκιμών Λειτουργικά και βοηθητικά υλικάΣυχνότητα / ΔιάστημαΕκτελεσθείσες εργασίες / Εκτελεστής Ημερομηνία / ώρες λειτουργίας /Σχόλια
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 Ελέγξτε το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων για διαρροές Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε το εάν είναι απαραίτητο. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος άξονα/άξονα Έλεγχος ομαλής λειτουργίας Έλεγχος παραμόρφωσης Έλεγχος φθοράς Έλεγχος στεγανοποίησης Έλεγχος στεγανότητας Απομάκρυνση ρύπων Έλεγχος τοποθέτησης Έλεγχος βιδών Έλεγχος βλαβών Έλεγχος ρύθμισης Έλεγχος ζεύξης (μηχ.) Έλεγχος βλαβών Έλεγχος τοποθέτησης Έλεγχος ρύθμισης Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος ομαλής λειτουργίας Έλεγχος παιχνιδιού Έλεγχος φθοράς Έλεγχος σύνδεσης (σετ σύσφιξης) Έλεγχος βλαβών Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος τάσης Έλεγχος παραμόρφωσης Έλεγχος πληρότηταςΤηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή. Εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε τη θέση ρύθμισης του συμπλέκτη (1.5). Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και επαναπροσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο. Ξανασφίξτε/ελέγξτε τη σύνδεση του σετ σύσφιξης (ροπή στρέψης: 35Nm). Αναβολή ελέγχου.κάθε 50 ώρες κάθε 200 ώρες. __________
__________ __________ __________ __________
__________
__.__.___ ___.___ h Αποθεματικό μέρος Αποθεματικό μέρος Χρονικά περιορισμένο μέρος
2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2           Περίβλημα κινητήρα Έλεγχος στερέωσης Έλεγχος βλάβης Ομαλή λειτουργία Έλεγχος θερμοκρασίας Αφαίρεση ρύπων Τροχός ανεμιστήρα Έλεγχος βλάβης Ομαλή λειτουργία Έλεγχος ρύπων Αφαίρεση κιβωτίου ακροδεκτών Έλεγχος στεγανότητας Έλεγχος διάβρωσηςΤηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.κάθε 50 ώρες. 1x ημερησίως κάθε 200 ώρες.__________ __________ __________ ____________.__.___ ___.___ hΑνταλλακτικό
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4             Μεταφορικός ιμάντας Άξονας Έλεγχος ομοκεντρικότητας Έλεγχος παραμόρφωσης Ρουλεμάν Έλεγχος στερέωσης Έλεγχος ομαλότητας λειτουργίας Έλεγχος διάκενου ρουλεμάν Έλεγχος προσαρμογής Έλεγχος διάκενου Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος ρύπων Αφαίρεση λίπανσης Έλεγχος θηλής λίπανσης Έλεγχος στεγανοποίησης Έλεγχος σύνδεσης Έλεγχος βλάβης Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος τάσης Έλεγχος παραμόρφωσης Έλεγχος πληρότητας Έλεγχος βιδών Έλεγχος βλαβών Έλεγχος συνδέσεων Έλεγχος καλύμματος Έλεγχος βλαβών Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος παραμόρφωσης Αφαίρεση ρύπων Πληρότητα Έλεγχος μεταλλικού-ελαστικού στοιχείου Έλεγχος βλαβών Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος προσαρμογής Έλεγχος παραμόρφωσης max. ±0,5 mm Ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή, αντικαταστήστε τα ρουλεμάν εάν είναι απαραίτητο. max. 75°C Γεμίστε με λιπαντικό, αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο. ξανασφίξτε/ελέγξτε (ροπή στρέψης: 27Nm). Αναβολή ελέγχου. Τηρείτε τις ροπές σύσφιξης. κάθε 50 ώρες 1x ημερησίως
1x ημερησίως
κάθε 200 ώρες.

κάθε 200 ώρες.
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ hΑνταλλακτικό Μέρος με περιορισμένο χρόνο / αναλώσιμο μέρος Μικρό μέρος Μικρό μέρος Μικρό μέρος
4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3                   Στοιχείο μεταφοράς (τύμπανο) Βίδες Έλεγχος ζημιών Έλεγχος συνδέσεων Κάλυμμα Έλεγχος ζημιών Έλεγχος λειτουργίας Έλεγχος παραμόρφωσης Απομάκρυνση ρύπων Στοιχείο από καουτσούκ Έλεγχος στερέωσης Έλεγχος ζημιών Έλεγχος φθοράς Απομάκρυνση ρύπων Στοιχείο μεταφοράς (βίδα) Έλεγχος ζημιών Έλεγχος στερέωσης Έλεγχος λειτουργίας Απομάκρυνση ρύπων Έλεγχος παραμόρφωσηςΤηρείτε τις ροπές σύσφιξης. 1x ημερησίως __________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ hΑνταλλακτικό μέρος Μικρό μέρος Ανταλλακτικό μέρος Αναλώσιμο μέρος Αναλώσιμο μέρος
5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6         Πλαίσιο/πλαίσιο Connection cannot be disconnected Check damage Check function Check corrosion Check deformation Check dirt Remove housing Check brackets Check latches Check stop Check cover Check damage Check corrosion Check deformation Check dirt Remove protective device Check damage Check function Check dirt Remove completeness Check flap Check fastening Check adjustment Check corrosion Check deformation Check dirt Remove completeness                                                       κάθε 50 ώρες.__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ h Μικρό μέρος Μικρό μέρος Μικρό μέρος Μικρό μέρος Αποθεματικό μέρος Αποθεματικό μέρος Αποθεματικό μέρος Αποθεματικό μέρος
6. 6.1 6.2 6.3 Μονάδα ισχύος Αφαιρέστε τη βρωμιά Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού Ελέγξτε την πληρότηταΤηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.   Ανταλλακτικό
Όλες οι συνθήκες που δεν αναφέρονται εδώ σύμφωνα με τον πίνακα Α των οδηγιών λειτουργίας ή οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πρέπει να ελέγχονται οπτικά ή να διορθώνονται. Τυχόν αποκλίσεις από τις τιμές-στόχους/συνθήκες λειτουργίας που εμφανίζονται και εντοπίζονται πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Επιτρέπεται ρητά η αναπαραγωγή του παρόντος σχεδίου ως απόδειξη συντήρησης/επιθεώρησης.

(Σχ. Σχέδιο συντήρησης)

Ημερολόγιο βλαβώνΜηχανή: e1 Λειτουργία: Κέντρο κόστους:
Κατασκευαστής: H2PRO GmbH & Co. KGΑριθμός μονάδας: Σειριακός αριθμός: Τοποθεσία:
Lfd. No.Καρτέλα. Α-Όχι.Εξαρτήματα/συναρμολογήματαΔυσλειτουργία / σφάλμα / βλάβη σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας Πίνακας AΗμερομηνία προσδιορισμούΕκτελεσθείσες εργασίες / Εκτελεστής Ημερομηνία / ώρες λειτουργίας / διάρκεια της επισκευήςΣχόλια
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      

Τυχόν αποκλίσεις από τις τιμές-στόχους/συνθήκες λειτουργίας που εμφανίζονται και εντοπίζονται πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Επιτρέπεται ρητά η αναπαραγωγή του παρόντος πρωτοκόλλου.

(Σχ. Καταγραφή σφαλμάτων)

Τελικός παροπλισμός και διάθεση

Ο τελικός παροπλισμός και η διάθεση απαιτούν την αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος στα επιμέρους εξαρτήματά του. Απορρίψτε όλα τα μέρη του μηχανήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η βλάβη της υγείας και του περιβάλλοντος.

Αναθέστε σε εξειδικευμένη εταιρεία την τελική διάθεση του μηχανήματος.

Όταν το μηχάνημα τεθεί τελικά εκτός λειτουργίας, πρέπει να αναμένονται κίνδυνοι από διαρροές λιπαντικών, διαλυτών, συντηρητικών κ.λπ. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα εάν έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ανοιχτά, αιχμηρά μέρη του μηχανήματος.

Οι εργασίες απεγκατάστασης σε ηλεκτρικά μηχανήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.

Έκδοση: 1.0 / 10.12.2023

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος του παρόντος έργου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (εκτύπωση, φωτοτυπία, μικροφίλμ ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία) ή να υποστεί επεξεργασία, να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων χωρίς την έγγραφη άδεια της H2PRO. Τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, τα σφάλματα δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ευθύνη για εσφαλμένες πληροφορίες και τις συνέπειές τους. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.